Gosti iz Gruzije žele iz Općine Centar prenijeti dobru praksu brige o starima

U organizaciji Udruženja „Partnerstvo za javno zdravlje“ i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) iz Gruzije organizovana je posjeta predstavnika četiri grada iz ove države.

Cilj posjete delegacije, koju je predvodila predstavnica ureda UNFPA Gruzija Lela Bakradži (Bekradze), je upoznavanje sa radom centara za zdravo starenje, odnosno sa uspješnim modelom brige o starima kojeg žele prenijeti u gradove Gruzije. Tokom boravka gosti su posjetili četiri centra za zdravo starenje u Sarajevu od čega su dva na području općine Centar Sarajevo smješteni u Ulici Maršala Tita 12, te u Muhameda Kantardžića 3.

 

Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić organizovao prijem za goste iz Gruzije, napomenuvši da mu je drago što je za ovakvu vrstu posjete odabrana Općina Centar.

 

-Zanimljivo je razgovarati o senzibilnim temama poput brige koju trebamo usmjeriti prema osobama treće životne dobi. Mi posvećujemo veliku pažnju i izdvajamo velika sredstva iz našeg budžeta za poboljšanje socijalnog statusa naših sugrađana posebno ranjivih kategorija, gdje želim izdvojiti djecu sa poteškoćama u razvoju. Za njih smo osim otvaranja njihovog centra također uložili veliki napor u inkluziju u društvene tokove. Naravno, posvećujemo veliku pažnju i onima koji su u statusu treće životne dobi, jer naša je obaveza da brinemo o onima koji su nam pravili državu i ostavili ono što moramo čuvati i nadograđivati. Vrlo rado ćemo našim gostima prenijeti sva pozitivna iskustva u radu sa pomenutim kategorijama stanovništva, kako bi ih sutra mogli prenijeti kao model u svojoj državi. Također namjeravamo u narednih godinu dana na našem području napraviti još dva centra za zdravo starenje, koji će biti istog ili većeg kapaciteta nego što su postojeći centri. Krajnji korisnici ovih centara su jako zadovoljni uslovima koje im pružaju ovi centri, što naravno predstavlja zadovoljstvo i za nas kao potvrdu dobre prakse koju provodimo, naglasio je Ajnadžić koji je ovom prilikom također naveo još nekoliko značajnih projekata koje finansijski podržava ova lokalna zajednica namijenjenih, kako starijoj, tako i mladoj populaciji sa Centra.

 

Gosti su načelniku Ajnadžiću uputili mnoga pitanja na koja su dobili adekvatne odgovore koji će im pomoći u njihovoj misiji formiranja centara za zdravo starenje u njihovoj zemlji. Predstavnici gradova Kutaisi, Gori, Rustavi, te Sighnaghi su tokom protekla dva dana upoznati sa aktivnostima koje članovi centra za zdravo starenje imaju poput kurseva engleskog, turskog i njemačkog jezika, kao i računara, te likovne, planinarske, muzičke, zdravstvene sekcije...

 

Gosti su tokom posjete Općini Centar izjavili da će odmah po povratku u Gruziju krenuti sa aktivnostima otvaranja istih centara u ovoj zemlji po modelu preuzetog iz općine Centar.

 

Prijemu su također prisustvovali i savjetnici općinskog načelnika Mustafa Resić, Osmo Babić i Bećir Sirovina, pomoćnica za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, izvršna direktorica Udruženja „Partnerstvo za javno zdravlje“ Sejdefa Bašić-Ćatić, te koordinator Centra za zdravo starenje općine Centar Varja Nikolić.