ZAJEDNIČKI PROJEKAT KANTONA, GRADA I OPĆINE

Načelnik Ajnadžić obišao radove na uređenju korita Jagomirskog potoka

Početkom maja ove godine radnici građevinske firme „Grakop“ započeli su radove na regulaciji, sanaciji i uređenju dijela korita Jagomirskog i Koševskog potoka.

Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, u subotu 18. maja 2019. godine zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi koje zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Gradska uprava.

 

Ovom prilikom je Ermin Krivokapa, šef gradilišta firme „Grakop“ informisao načelnika Ajnadžića o dosadašnjem toku radova čija ukupna vrijednost iznosi 360.360 KM, od čega će Općina Centar izdvojiti 50.360 KM, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 300.000 KM i Gradska uprava 10.000 KM.


-Duž obale Jagomirskog potoka gdje sada izvodimo radove planirano je sa obje strane obale da izgradimo po dvadeset metara armirano-betonskih potpornih zidova. Na lijevoj strani smo već izgradili jedan zid dužine deset metara. Vremenske prilike nam do sada nisu išle na ruku tako da smo uz nepristupačni teren imali zastoj u radovima tokom velikih padavina te zbog klizanja zemlje sa obale potoka izgubili smo nekoliko dana, ali ćemo se truditi da u dogovorenom roku od 60 dana završimo planirane poslove. Osim na ovoj lokaciji također su planirani radovi u koritu Koševskog potoka duž Ulice Svetozara Ćorovića gdje imamo izgraditi oko 90 metara potpornog zida, te imamo ugovorene poslove uređenja i čišćenja korita Koševskog potoka cijelom njegovom dužinom, objasnio je Krivokapa.

 


Pomenuti radovi se izvode na osnovu glavnog projekta kojeg je uradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.


-Ovaj višegodišnji projekat ima za cilj sprječavanje poplava. Općina Centar ima namjeru da nastavi sa ovim projektom cijelom dužinom ovih vodotoka kako bi oni bili potpuno sigurni za okolno stanovništvo. Kada smo danas sagledali ovu situaciju posebno oko osipanja i klizanja obala korita načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je tražio da se postojeći projekat dopuni i bude obuhvaćeno još dodatnih lokacija za sanaciju, za što je zadužio Službu za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar. Također na ovom području imamo namjeru kandidovati za realizaciju veliki infrastrukturni projekat obnove vodovodne i kanalizacione mreže u vrijednosti od 35 i 40 miliona KM, a sredstva ćemo tražiti u fondovima Evropske unije, kazao je savjetnik općinskog načelnika za investicije Mustafa Resić.

Zahvaljujući ovom projektu, koji Općina Centar realizuje godinama, stanovnici u naseljima oko korita Koševskog potoka nemaju problema sa poplavama tokom velikih padavina. Općina Centar je za uređenje i sanaciju korita Koševskog potoka u posljednjih pet godina uložila više od 600.000 KM. O prednostima realizacije ovog projekta govorio je predsjednik Savjeta Mjesne zajednice „Pionirska dolina“ Šaćir Čavrk koji sa svojom porodicom živi u neposrednoj blizini korita Jagomirskog potoka.

 

- Prije nego što je početo sa realizacijom ovog projekta više od 30 godina kako ovdje živim sjećam se objekata sa desne strane korita gdje je od djelovanja vode potkopana zemlja čime su bili direktno ugroženi stanovnici ovog dijela naše mjesne zajednice. Također smo godinama sa većim kišama pravili dežure od straha od vode koja se znala izljevati iz svog korita. Zahvaljujući ovom preventivnom projektu čišćenja korita i uređenja obala potoka mi više nemamo takvih problema, objasnio je Čavrk.