Obilježena godišnjica postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad

U organizaciji Udruženja pripadnika MUP-a RBiH 1991-1995. danas je počelo obilježavanje 27. godišnjice postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo.

Okupljanjem veterana, te članova porodica poginulih i nekadašnjih pripadnika brigade, kao i predstavnika viših nivoa vlasti, na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe i minutom šutnje obilježena je godišnjica postrojavanja ove legalne oružane formacije koja je sudjelovala u borbama za oslobođenje opkoljenog grada tokom proteklog rata.

 

U ime Općine Centar ovom događaju su prisustvovali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa vijećnikom Ahmedom Gerinom i svojim savjetnicima Mustafom Resićem i Bećirom Sirovinom.

 

Na današnji dan u opkoljenom Sarajevu na postrojavanju ove brigade prisustvovalo je 750 pripadnika što predstavlja prvu smotru odbrambenih snaga države RBiH. Ovo postrojavanje je postiglo svoj cilj, jer je nakon toga uslijedilo masovno pristupanje građana Sarajeva u redove MUP-a i tadašnje Teritorijalne odbrane, oružanih snaga koje su zajedno sa Patriotskom ligom i Zelenim beretkama dali nemjerljiv doprinos u organizaciji otpora od agresije koja je izvršena na nezavisnu Republiku BiH.

 

Tokom proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata u redovima Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo borilo se 1.230 boraca, a 44 pripadnika ove brigade, na ratištima širom BiH, poginulo je braneći svoj grad i domovinu. Za iskazanu hrabrost i požrtvovanje oružanom suprotstavljanju agresoru, 20 pripadnika brigade odlikovano je najvećim ratnim priznanjima, među kojima su tri "Zlatna ljiljana“, tri "Policijske medalje za hrabrost“, 12 "Zlatnih policijskih znački“ i dvije "Srebrene policijske značke.

 

Za Dan policije 6. aprila 1994. godine Prvoj brigadi policije Stari Grad Sarajevo dodijeljena je ratna zastava kao kolektivno priznanje svim pripadnicima ove brigade. Sa formiranjem Armije RBiH, a naredbom načelnika Glavnog štaba Oružanih snaga RBiH, 712 pripadnika Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo je prebačeno u redove nove vojne formacije, zajedno s kompletnom opremom, naoružanjem i municijom, dok je 56 pripadnika brigade prekomandovano u Odred policije za specijalne namjene "Lasta“ i druge jedinice.