Park Hastahana dobio naziv po prof. dr. Nijazu Durakoviću

Skupština Kantona Sarajevo je na 8. sjednici, održanoj 14. maja 2019. godine, donijela odluku da lokalitet parka Hastahane na Marijin dvoru ubuduće nosi naziv ''Park prof. dr. Nijaza Durakovića''.

Podsjećamo da je na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar, održanoj 15. maja 2017. godine, usvojena inicijativa da park Hastahana nosi ime prof. dr. Nijaza Durakovića koji je dio svog života proveo u Dolinoj ulici gdje su i nastale neke od ideja koje su upotpunile naš društveno-politički život.

 

Ova inicijativa je prošla svu potrebnu proceduru tokom koje je dobila podršku zbora građana Mjesne zajednice ''Marijin dvor-Crni vrh'', a prikupljeno je i 365 potpisa građana sa područja Marijin dvora. Pomenutu inicijativu podržali su Komisija Općinskog vijeća Centar za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, kao i Općinsko vijeće Centar te Komisija Skupštine Kantona Sarajevo za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti.