Kreditna linija uz podršku Općine Centar za subjekte male privrede

U cilju poticanja privrednog razvoja i zapošljavanja Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu osigurala 100 hiljada konvertibilnih maraka za subvencioniranje dijela kamatne stope za kreditnu liniju za subjekte male privrede koji posluju na području ove lokalne zajednice.

S tim u vezi objavljen je 15. maja 2019. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana.

 

U ovom pozivu je navedeno da banka treba obezbijediti kreditna sredstva subjektima male privrede te nakon zaključivanja ugovora sa Općinom objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava. Kad je riječ o obavezama banke navedeno je da odobreni krediti po jednom korisniku mogu iznositi do 300.000 KM za privredna društva i do 100.000 KM za samostalne poduzetnike sa maksimalnim rokom otplate od 84 mjeseca. Iznos odobrenih kredita za privredna društva može biti i veći od 300.000 KM ukoliko se radi o ulaganju u infrastrukturne objekte od posebnog značaja za Općinu Centar.

 

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti putem telefona na brojeve: 033/562-347 i 033/562-367.