ZA UNAPREĐENJE STANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Počinje izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana Općina za period 2019-2024.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić donio je odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) općine Centar Sarajevo za period 2019–2024. godine.

LEAP predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih problema i prioriteta u okolišu, te definisanih aktivnosti doprinosi unapređenju stanja okoliša u Općini. Cilj izrade ovog dokumenta je da se promoviše javna svijest i odgovornost za zaštitu okoliša i poveća javna podrška investicijama u ovoj oblasti, kroz uključivanje šire javnosti u proces planiranja i izrade dokumenta. Pored toga izrada LEAP-a ima za cilj i da se stvori odgovarajući dokument u cilju pristupa finansijskim sredstvima namijenjenim za zaštitu okoliša iz domaćih i inostranih izvora.

 

Implementacijom ovog projekta sagledaće se stvarno stanje kvalitete okoliša na području općine Centar, procijeniti utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu života te poduzeti konkretne akcije koje će očuvati okoliš. Na taj način će se doprinijeti da općina Centar postigne uravnoteženost privrednog razvoja, visokog društvenog standarda zdravog i čistog okoliša.

 

Poseban i veoma značajan dio LEAP-a čini Akcioni plan koji treba konkretizovati sve mjere i aktivnosti na rješavanju identifikovanih problema u oblasti okoliša, sa izradom koncepta većeg broja projektnih prijedloga u skladu sa realnim mogućnostima implementacije od strane ove lokalne zajednice.

 

Uz odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Centar Sarajevo za period 2019–2024. godine načelnik Ajnadžić je donio i rješenje o imenovanju radnog tima čiji je zadatak da pruža podršku u prikupljanju i analizi podataka, pripremi osnova ovog strateškog dokumenta nosiocu izrade - kompaniji Enova d.o.o. Sarajevo i obezbijedi transparentnost procesa, učešće građana, institucija, privrednika, nevladinog sektora, nezavisnih eksperata kao i svih drugih zainteresiranih subjekata. U cilju što većeg učešća građana bit će provedena anketa koja će biti objavljena na općinskoj web stranici i dostupna u svim mjesnim zajednicama Općine Centar.