U ulicama Skenderija i Hamdije Kreševljakovića se postavlja najkvalitetniji asfalt

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić obišao je zajedno sa saradnicima 11. maja 2019. godine radove koji se izvode u Ulici Hamdije Kreševljakovića.

Naime, nakon što je okončano polaganje prvog nosivog sloja asfalta duž saobraćajnice u Ulici Skenderija započeta je sanacija i Ulice Hamdije Kreševljakovića.

Kako su istakli iz firme „Grakop“ iz Kiseljaka radi se na nivelaciji šahtova, šibera za vodu i slivnika na dijelu Ulice Hamdije Kreševljakovića od raskrsnice sa Ulicom Čobanija prema mostu Skenderija.

Kako je planirano potpisanim ugovorom, na dijelu ove ulice od Drvenije do Čobanije biće urađena sanacija kompletne kolovozne konstrukcije, dok će na ostatku biti urađena sanacija oštećenja i zamjena poklopaca šahtova za odvod i šibera za vodu.

Načelnik Ajnadžić je istakao da će na saobraćajnicama u ulicama Skenderija i Hamdije Kreševljakovića biti ugrađen najkvalitetniji „SMA“ asfalt.

Vrijednost ovog projekta je 105.000 KM, a sredstva su obezbijedili Općina Centar i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo.

Radovi u Ulici Hamdije Kreševljakovića bi trebali biti završeni do kraja maja, nakon čega će u Ulici Skenderija biti položen završni sloj asfalta.