EDUS-u DONIRANO 10.000 KM

Nastavljena podrška Općine Centar obrazovanju djece sa posebnim potrebama

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Centar Mustafom Mulićem i vijećnicom Enom Maglić, posjetio je Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – EDUS-Edukacija za sve, koje je smješteno u objektu Javne ustanove „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“-predškolski odjel u Ulici Kemala Kapetanovića 43 u Novom Sarajevu.

Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić potpisao i uručio zaključak kojim Općina Centar iz svog budžeta izdvaja 10.000 KM za potrebe rada ovog udruženja. Zaključak je uručen izvršnoj direktorici Nirvani Pištoljević.

 

Udruženje „EDUS“ svakodnevno pruža obrazovanje za 116 djece koja su podijeljena u dva programa koji čine „ranu intervenciju“ od 18 mjeseci do 3 godine, te predškolski uzrast od 3 do 7 godina, od čega 21 dijete dolazi sa područja općine Centar.

 

-Navedena sredstva ćemo iskoristiti za nabavku didaktičkog materijala i opreme za rad sa djecom, te dio planiramo utrošiti za održavanje radionica sa djecom. Naš program rada sa djecom se zasniva na naučnoj metodi preuzetoj sa pojedinih američkih univerziteta poput Columbia Univerziteta iz New Yorka. Ovakva organizacija rada sa djecom koja je naučno dokazana postoji samo na nekoliko mjesta u svijetu, dok se u Evropi primjenjuje u Engleskoj, Italiji i Bosni i Hercegovini. Početak rada sa djetetom počinje sa mjerenjem kako bi se ustanovile vještine koje dijete posjeduje, te koje nije uspjelo razviti. Ovakvim sistemom rada nadograđujemo vještine koje ima i učimo samo ono što ne zna, kako ne bi gubili vrijeme u radu tematskih oblasti koje dijete već zna. Također ovdje se mjeri  i napredak odgajatelja i nastavnika. Ovakav sistemski naučni način rada je jako rijedak i zahtjevan. Imamo slučajeva da su porodice iz regiona došle u BiH kako bi upisale svoju djecu za rad po sistemu EDUS-a. Ovdje se roditelji u saradnji sa profesionalcima bore da se poboljšaju standardi obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini, objasnila je Pištoljević.

 

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić je ovom prilikom uputila osoblje EDUS-a da se sa svojim projektima prijave na dva javna poziva za sufinansiranje projekata nevladinog sektora.

 

Načelnik Ajnadžić je također posjetio i Javnu ustanovu „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“ gdje je sa v.d. direktorom Mersudinom Kadrićem razgovarao o daljnjoj saradnji koja će rezultirati poboljšanjem uslova boravka djece i nastavnog osoblja u ovoj ustanovi.