POTPISANI UGOVORI O DODJELI BUDŽETSKIH GRANTOVA

Podrška zdravstvu, karitativnim i drugim nevladinim organizacijama

U Općini Centar je u petak, 19. aprila 2019. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić potpisao protokole sa predstavnicima karitativnih i drugih nevladinih organizacija i udruženja kojima su za njihove projekte dodijeljena planirana i odobrena finansijska sredstva iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar.

Ovom prilikom načelnik Ajnadžić je potpisao i ugovor sa generalnim direktorom Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo dr. Fuadom Husićem na osnovu kojeg Općina Centar iz budžetskog kapitalnog transfera za zdravstvo dodjeljuje 100 hiljada konvertibilnih maraka ovoj ustanovi za sufinansiranje nabavke medicinske opreme i mobilijara, te privođenja prostora krajnoj namjeni u svrhu otvaranja nove ambulante porodične medicine u Bolničkoj ulici.

 

Kad su u pitanju humanitarne organizacije, za pomoć u radu javnih kuhinja dodijeljena su sljedeća sredstva: Crvenom križu Kantona Sarajevo 5.000 konvertibilnih maraka, Narodnoj kuhinji Stari Grad 10.000 KM, Humanitarno pastoralnoj organizaciji CARITAS 4.000 KM, Srpskom humanitarnom udruženju ''Dobrotvor'' 4.000 KM, humanitarnoj organizaciji ''Merhamet'' 5.000 KM, udruženju ''Pomozi.ba'' 1.000 konvertibilnih maraka.

 

Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca dodijeljeno je 15 hiljada KM za finansiranje zakupnine prostora i štampanje VIII toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika. Udruženje IDEA dobilo je 3.000 KM za realizaciju projekta edukacije boračkih udruženja.

 

Općina Centar će i ove godine podržati Sarajevo Film Festival za što je Udruženju ''Obala Art Centar'' dodijeljeno 20 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Od sportskih klubova i udruženja Općina je dodijelila Košarkaškom klubu ''Bosna-Royal'' 10 hiljada maraka za sufinansiranje troškova zakupa sale za treninge Omladinskog pogona kluba, dok je Udruženju Futsal Club ''Centar'' dodijeljeno 8.000 KM za realizaciju planiranih sportskih aktivnosti u 2019. godini. Udruženje Ekološko planinarsko društvo ''Treskavička jezera'' dobilo je 500 KM za pomoć pri adaptaciji planinarske kuće na Velikom jezeru na Treskavici.

 

Načelnik Ajnadžić je kazao da je sretan što Općina Centar može podržati dobre projekte koje rade ove organizacije, udruženja i institucije kad je u pitanju zdravstvo, humanitarni rad, edukacija, sport i drugo. Također je naglasio da će ova lokalna zajednica, na čijem je čelu, i dalje davati podršku njihovom radu, te da će od naredne godine nevladinim organizacijama, izuzev karitativnih, budžetska sredstva biti dodjeljivanja prema „Reload“ metodologiji, putem koje mogu dobiti i veće iznose zbog povlačenja sredstava iz evropskih i drugih fondova.

 

U ime organizacija i udruženja koja su dobila podršku riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Ajnadžiću uputili su upravnica Narodne kuhinje Stari Grad Zilha Šeta, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo Enaida Višo i predsjednik Udruženja Kongres bošnjačkih intelektualaca prof. dr. Nedžad Mulabegović.

 

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovala je i Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, zdravstvenu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.