TEATARSKI PROJEKTI CENTRA KULTURE I MLADIH BLIŽI GRAĐANIMA

Komedija ''Bosanski lonac'' će biti izvedena u četiri mjesne zajednice

Centar kulture i mladih – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar pokrenula je u ovoj godini pilot projekt pod nazivom ''MZ 365'' kojim želi sadržaje iz kulture (muzičke programe, pozorišne predstave, zabavne projekte, gostovanja eminentnih bh. umjetnika, likovne i foto izložbe, umjetničko ekološke radionice...) približiti građanima na način da se oni održavaju u mjesnim zajednicama, posebno u onim koje se nalaze rubnim dijelovima općine Centar.

Tako će od 16. do 27. aprila 2019. godine teatarska komedija ''Bosanski lonac'' biti izvedena u prostorijama četiri mjesne zajednice: u utorak, 16. aprila u MZ Soukbunar (Soukbunar 203); u srijedu, 17. aprila MZ Betanija-Šip (Dejzina Bikića 6); u četvrtak, 25. aprila u MZ Hrastovi-Mrkovići (Panjina kula do broja 78); u subotu, 27. aprila u MZ Nahorevo (Nahorevo bb – zgrada bivše Poljoprivredne zadruge Centar). Predstave počinju u 19,30 sati i ulaz je slobodan.

 

 

Predstava ''Bosanski lonac'' u izvedbi glumaca Teatra komedije ''Rajvosa'' urađena je po motivima teksta „Prognanici“ Hasana Džafića, istaknutog bosanskohercegovačkog dramaturga, više puta nagrađivanog za komediografska i scenaristička ostvarenja. Riječ je o izvrsnoj komediji koja na duhovit i zabavan način govori o sukobu novog i starog, starosjediocima i pridošlicama, odnosu grada i sela, političkim igrama...

 

U predstavi igraju Amina Begović, Bakir Kumrić, Senka Oruč, Mirsad Imamović, Jasminka Božuta-Požek, Aldin Tucić i Edin Drljević. Obnovu predstave uradio je Riad Ljutović, adaptaciju teksta Edin Drljević, dok su muzičke numere preuzete od muzičkog sastava Dubioza kolektiv.

 

Ova predstava je dio teatarskih projekata Centra kulture i mladih a urađena je pod pokroviteljstvom Općine Centar i uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad.