Objavljen javni poziv namijenjen održivom povratku

Na prijedlog općinske Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je usvojio izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim ustanovama i pojedincima u svrhu održivog povratka.

Na osnovu pomenutih izmjena ovog dokumenta Općina Centar je objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka. Javni poziv je objavljen u četvrtak, 11. aprila 2019. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi, oglasi) i ostaje otvoren mjesec dana.

 

-Na osnovu novog pravilnika u kojem su propisani uslovi i kriteriji po kojima aplikanti mogu dobiti sredstva za projekte s ciljem pomoći održivog povratka i usvajanjem općinskog budžeta za 2019. godinu objavili smo javni poziv za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka. Sredstva pomoći iz Programa održivog povratka dodjeljivat će se općinama i pojedincima za sufinansiranje rješavanja infrastrukturnih problema povratnika i obnovu vjerskih objekata, te pojedincima povratnicima za sanaciju stambenih jedinica, pomoćnih objekata ili nabavku opreme i materijala za poljoprivredu, objasnila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za  boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Za pomenutu namjenu u budžetu Općine Centar je obezbijeđeno 100.000 KM.

 

Novim pravilnikom su utvrđeni uslovi i kriteriji i način dodjele novčanih sredstava odnosno jednokratnih novčanih pomoći općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama koje realiziraju projekte isključivo u cilju održivog povratka i pojedincima povratnicima koji imaju prebivalište u općinama/opštinama povratka u svrhu održivog povratka u prijeratno mjesto prebivališta.

 

Navedena finansijska sredstva mogu biti dodijeljena pojedincima u svrhu rješavanja  infrastrukturnih problema povratnika poput dovođenje električne energije, priključke električne energije, rekonstrukciju putne infrastrukture, rekonstrukciju vodovodne mreže, ostalih objekata značajnih za širu društvenu zajednicu, kao i za obnovu vjerskih objekata i sufinansiranje vjerskih projekata namijenjenim održivom povratku, te za sufinansiranje projekata pojedinaca povratnika koji su na dan 30. aprila 1991. godine imali mjesto prebivališta u mjestu povratka za sanaciju  neuslovnih stambenih jedinica ili pomoćno-pratećih objekata kao i za nabavku poljoprivrednih mašina.

 

-Iznos jednokratnih pomoći za održivi povratak iznosi maksimalno do 50% od vrijednosti projekta, odnosno do 70% u slučaju nabavke poljoprivrednih mašina po dostavljenom predračunu s tim da iznos pomoći ne može prelaziti 10.000 KM. Prednost pri dodjeli sredstava će imati povratnici u prijeratno mjesto prebivališta koji su privremeno boravili/borave na području općine Centar Sarajevo i koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, dodala je Fazlić.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati brojeve telefona: 033/562-368, 033/562-450, 033/562-451.