Sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta

Jedan od prioriteta Općine Centar jeste ulaganje u sport. Mnogobrojni realizovani projekti u proteklom periodu su pokazali da središnja sarajevska Općina želi pomoći razvoj sporta i sportista, ne samo u Centru već i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Cilj je da se djeca sa područja općine Centar uključe u sportske aktivnosti. Jedan od takvih projekata je i sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta gdje se kroz organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta.

 

 

Tjelesna aktivnost kod djece utiče na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoju rizičnih faktora prilikom odrastanja. Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti primaran u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ nastavlja realizaciju sportsko animacijskog programa za djecu predškolskog uzrasta od 4 do 5,5 godina.

 

Nastava za djecu koja pohađaju vrtiće održava se u prostorijama FIS-a (Mis Irbina 10) ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 12 sati. Planirano je da svako dijete vježba dva puta sedmično po 40 minuta.

 

Na početku realizacije projekta vrši se testiranje antropometrijskih karakteristika, te motoričkih funkcionalnih sposobnosti djece.

 

Posljednjih pet godina u programu je učestvovalo 1.930 djece predškolskog uzrasta.