SARADNJA OPĆINE CENTAR I MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KS

Rješavanje saobraćaja u mirovanju i izgradnja saobraćajnica najveći prioriteti

Nastavljajući veoma dobru saradnju lokalnog i kantonalnog nivoa vlasti, u Općini Centar Sarajevo je u srijedu, 10. aprila 2019. godine održan sastanak općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo Adnanom Štetom i saradnicima o daljim zajedničkim koracima na realizaciji pojedinih projekata na području središnje gradske općine.

 

Načelnik Ajnadžić i ministar Šteta su ovom prilikom ponovo naglasili dobru volju i posvećenost zajedničkom radu i rješavanju pitanja u vezi sa projektima od interesa za lokalnu i širu društvenu zajednicu.

 

Kao dobar rezultat ovakve saradnje je i stavljanje u pogon kosog lifta na Ciglanama za što građani upućuju pohvale. S tim u vezi predloženo je da Općina Centar i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zajednički finansiraju uspostavljanje i druge linije kosog lifta.

 

Razmatrajući i druge konkretne projekte dogovoreni su dalji koraci za njihovu bržu i efikasniju realizaciju.

 

Jedan od bitnih projekata za stanovnike općine Centar je, prema načelnikovim riječima, izmještanje autobuskog stajališta iz ulice Sutjeska kod Druge gimnazije što već duže vremena traže učenici, nastavnici i brojni drugi građani ovog područja. U cilju što bržeg rješavanja ovog problema dogovorene su dalje aktivnosti i već u toku sutrašnjeg dana zajednički obilazak odgovarajućih lokacija na koje bi se autobusko stajalište moglo izmjestiti iz ulice Sutjeska.

 

Načelnik Ajnadžić je upoznao ministra Štetu da Općina Centar ima namjeru da se ukine nerentabilni parking u ulici Koševo kod raskrsnice sa Gabelinom ulicom koji je napravljen na javnoj površini u vlasništvu Općine Centar, te da ova lokacija ponovo bude integralni dio parka, uređena i upotpunjena pojedinim primjerenim sadržajima.

 

Kao jedan od prioriteta Općine Centar je da se što prije krene sa realizacijom prve faze izmještanja dijela Alipašine ulice zbog izgradnje kružnog toka kod ulaza u naselje Šip radi rasterećenja saobraćaja. Također je istaknuto da treba ubrzati izgradnju Prve transverzale, a bilo je riječi i o zajedničkom radu na projektu izgradnje Nulte transverzale i izgradnji pješačkih podzemnih prolaza na Marijin dvoru, kao i izgradnji saobraćajnice prema budućem IT parku.

 

Na današnjem sastanku su načelnik Ajnadžić i ministar Šteta ponovo izrazili spremnost da se iznađe pravično rješenje u vezi sa raspodjelom sredstava ostvarenih naplatom javnih parkinga na području Centra, a bilo je govora i o rješavanju problema saobraćaja u mirovanju izgradnjom podzemnih garaža, prije svega na Trgu Merhemića na Ciglanama.

 

Sastanku su u ime Općine Centar prisustvovali savjetnik općinskog načelnika Mustafa Resić i pomoćnici načelnika Samir Šehović i Amela Landžo.