Sutra redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna 36. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u srijedu, 17. aprila 2019. godine u 15,30 sati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Hamdije Kreševljakovića 3).

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. vanredne i 34. i 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

 

2. Vijećnički sat

 

3. a) Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor – lokalitet Hastahana

 

     b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor – lokalitet Hastahana.