Početkom naredne sedmice biće održana redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna 35. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u ponedjeljak, 8. aprila 2019. godine u 11 sati u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1).

D N E V N I   R E D:

 

1. Vijećnički sat

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa stambene i ostale izgradnje Općine Centar

 

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Centar u 2018. godini

 

4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli stana Perišić Lidiji

 

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Centar

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Centar ima pravo raspolaganja

 

7. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, u ulicama Ćemaluša 1/II i Bardakčije 26

 

8. Prijedlozi rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (brojevi predmeta: 05-31-445/18 i 05-31-101/18)

 

9. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja Općinskog vijeća broj: 05-31-734/16 od 29.06.2018. godine

 

10. Strategija Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019-2022. godine

 

11. Prijedlog izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2018. godini

 

12. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika u 2018. godini

 

13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Centar za sport i rekreaciju za 2018. godinu

 

14. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Centar kulture i mladih Općine Centar za 2018. godinu

 

15. a) Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Centar u 2018. godini

       b) Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar

 

16. Prijedlog izvještaja o radu Pravobranilaštva Općine Centar za 2018. godinu

 

17. Informacija o provedenim aktivnostima vezano za sufinansiranje projekata iz fondova EU i drugih međunarodnih i domaćih izvora

 

18. Informacija o aktivnostima poduzetim na stvaranju preduslova za izgradnju Prve transverzale

 

19. Informacija o zakupcu BRACOM d.o.o. Sarajevo.