Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za mobilnost mladih

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za mobilnost mladih za 2019. godinu. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar www.centar.ba (Konkursi i oglasi) i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti pojedinci učenici i studenti, aktivisti, volonteri nevladinih i humanitarnih organizacija, uz uslov da imaju prebivalište na području općine Centar i da su starosne dobi od 15 do 30 godina.

 

Novčana sredstva za mobilnost mladih dodjeljivat će se za finansiranje putnih troškova, troškova kotizacije, viza za odlazak pojedinaca na razne edukacije, seminare i treninge, konferencije, konvencije, takmičenja, stručna usavršavanje i slične skupove.

 

Iznosi sredstava koji se mogu dodijeliti u jednoj godini za jednu osobu su: do 300 konvertibilnih maraka za troškove unutar Bosne i Hercegovine; do 500 KM za troškove za odlazak u zemlje regiona; do 700 maraka za troškove u ostale zemlje u inostranstvu.

 

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti, putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1. Zahtjev treba podnijeti najmanje 15 dana prije odlaska na aktivnost koja se finansira i može se aplicirati jednom u toku kalendarske godine.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-473.