Općina Centar učestvuje u projektu „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“

Općina Centar Sarajevo, na čelu sa načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, učestvuje zajedno sa drugim općinama i gradovima na području cijele Bosne i Hercegovine u realizaciji projekta „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“.

Projekt finansira Evropska unija sa iznosom od 307.129 KM, a provodi konzorcij koji čine humanitarna organizacija „Hilfswerk Austria International“, Udruženje za pomoć i razvoj „Hajde“, „Partnerstvo za javno zdravlje te Društvo Crvenog križa/krsta BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama.

 

S tim u vezi u Općini Centar održan je sastanak sa predstavnicama humanitarne organizacije „Hilfswerk Austria International“ za BiH Azemom Avdusinović i Suzanom Jašarević.

 

Cilj projekta je podržati prioritete ljudskih prava Evropske unije u Bosni i Hercegovini borbom protiv diskriminacije po osnovu godina, te unaprijediti društvene i institucionalne kapacitete za prepoznavanje i suočavanje sa starenjem i diskriminacijom starih osoba. Također, realizacijom projekta očekuje se razvijanje kapaciteta institucija i onih koji se bave zaštitom ljudskih prava starijih osoba u BiH, podizanje svijesti javnosti o pitanjima vezanim za ljudska prava starijih osoba, te promovisanje individualnog aktivnog učešća starijih osoba i povećanje kompetencija udruženja starijih osoba i volonterskog aktivizma.

 

Direktorica predstavništva „Hilfswerk Austria  International“ u Sarajevu Suzana Jašarević ukratko je načelniku i saradnicima prezentirala projekt.

 

-Kroz ovaj projekt želimo skrenuti pažnju na osobe treće životne dobi, na njihove potrebe te vrlo čestu diskriminaciju po osnovu godina. U okviru realizacije projekta planiramo organizaciju tematskih konferencija, seminara, radionica, sastanaka. Najmanje 325 osoba i 13 institucija će biti direktno uključeni i imati direktnu korist od implementiranih aktivnosti, a više od 250.000 osoba će imati dugoročnu korist. Na kraju će radne grupe koje budu oformljene napraviti preporuke koje bi u konačnici trebali poboljšati status osoba treće životne dobi u bosanskohercegovačkom društvu, pojasnila je Jašarević.

 

Načelnik Ajnadžić istakao je opredijeljenost Općine Centar da stvara bolje uslove za osobe treće životne dobi.

 

-Općina Centar godinama pokazuje senzibilitet prema osobama treće životne dobi i izdvaja značajna finansijska sredstva za ovu oblast. Na taj način želimo istaknuti važnost ove populacije i njihov doprinos društvenoj zajednici, osigurati adekvatnu brigu i potaknuti uključivanje starijih osoba u društveni život, te podići svijest o problemima i izazovima starenja u današnjem svijetu. Također, za naše sugrađane treće životne dobi otvaramo centre za zdravo starenje. Na Marijin Dvoru i u zgradi Svjetlosti centri već rade u punom kapacitetu, a uskoro ćemo krenuti sa izgradnjom još jednog Centra na Koševu, istakao je Ajnadžić, te dodao da Općina planira izgradnju Doma za penzionere, odnosno objekta za dnevni boravak lica starije životne dobi.

 

Sastanku su prisustvovali i savjetnik općinskog načelnika Osmo Babić, pomoćnica načelnika Jasmina Fazlić i saradnica Amra Sabrihafizović-Hajdarević iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.