Kontinuirana saradnja Općine Centar i Ministarstva za boračka pitanja KS

U Općini Centar Sarajevo održan je sastanak općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismirom Juskom i saradnicima posvećen saradnji ova dva nivoa vlasti kada je u pitanju ostvarivanje boračkih prava i zaštite kao i projekti namijenjeni boračkoj populaciji.

Načelnik Ajnadžić i ministar Jusko su naglasili potrebu kontinuirane saradnje Općine Centar i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo a sve u interesu boraca koji su najzaslužniji za odbranu slobode i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine.

 

Načelnik Ajnadžić je posebno istakao pitanje uključivanja boračkih udruženja u ReLOaD projekt.

 

-Postoje otvorena pitanja na kojima treba da radimo zajedno. Jedno od njih je i uvrštavanje svih boračkih udruženja u ReLOaD projekt kojem je pristupila Općina Centar ali druge gradske općine, što bi trebalo da bude i opredjeljenje Ministarstva za boračka pitanja. ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji se realizira u saradnji sa UNDP ima za cilj veću transparentnost izdvajanja budžetskih sredstava za nevladin sektor i civilno društvo i veće efekte njihovih projekata za dobrobit naše društvene zajednice. U Općini Centar se po tom programu realiziraju projekti, a od naredne godine će biti uključene i boračke organizacije koje će za njihove projekte dobiti više sredstava jer se uz budžetska sredstva Općine povlače i sredstva EU fondova, kazao je Ajnadžić i dodao da će Općina Centar organizirati kvalitetnu obuku predstavnika boračkih udruženja sa svog područja za pisanje projekata sa kojima bi aplicirali za finansijsku podršku.

 

Načelnik Ajnadžić je informisao kantonalnog ministra za boračka pitanja da je Općina Centar uvela finansiranje pokretanja start up biznisa za djecu šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u cilju njihovog zapošljavanja.

 

Na sastanku je bilo govora i o realiziranim i planiranim projektima Općine Centar na očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata i s tim u vezi o saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao što je izgradnja spomen-obilježja.

 

Ministar Jusko je također iskazao spremnost za kontinuiranu saradnju i konstantnu komunikaciju sa Općinom Centar, uz partnerski odnos sa ovom lokalnom zajednicom, na svim projektima koji su od interesa za boračku populaciju.