Vijeće mladih FBiH obilježilo treću godinu postojanja

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je održalo treću redovnu skupštinu, na kojoj je rezimiran rad organizacije u protekloj 2018. godini.

Pored delegata Skupštine, članova Upravnog i Nadzornog odbora VMFBiH, sjednici su prisustvovali gosti iz Federalnog ministarstva kulture i sporta, Instituta za razvoj mladih “KULT”, Krovne organizacije mladih Srbije, mreSVUBiH, AsuBiH, Vijeća mladih iz Konjica, Kiseljaka i Jablanice te udruženja Reaktiv i Naša djeca iz Zenice.

 

 

 

Radom Skupštine je predsjedavao Frano Sosa, delegat iz Gruda. Na samom početku prisutnima se obratila predsjednica Vijeća mladih, Mirela Geko, koja je između ostalog navela da je ponosna što je Vijeće prepoznato u širim strukturama, ne samo Federacije BiH, već su organizacijski dometi dosegli i izvan granica BiH. U radnom dijelu članovi Skupštine usvojili su narativni i finansijski izvještaj, te izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu. Predstavnici VMFBiH među kojima je i predstavnik Vijeća mladih Općine Centar i član Nadzornog odbora Vijeća mladih FBiH Dženis Ajanović, istakli su da u prioritete rada Vijeća mladih za 2019. godinu spadaju: kreiranje Strategije prema mladima FBiH, uspostavljanje Savjeta za mlade FBiH, te rad na organizacijskoj strukturi i jačanje kapaciteta vijeća mladih na svim nivoima.

 

 

 

Skupština je također bila prilika za razgovor sa predstavnicima kantonalnih vijeća o narednim aktivnostima, te su prikupljeni njihovi stavovi za dalji rad i funkcionisanje Vijeća mladih FBiH.