Općina nastavlja pomagati Centar za podršku porodicama s djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju

U Općini Centar upriličeno je potpisivanje ugovora o partnerstvu između ove lokalne zajednice i Udruženja „Colibri“ koje vodi Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju.

U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime pomenutog Udruženja predsjednica Aida Hrnjić. Prema potpisanom dokumentu obaveza Općine je da za potrebe Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju besplatno ustupi opremljene prostorije ukupne površine od 130 metara kvadratnih, te će također iz svog budžeta izdvojiti 12.000 KM za period januar-mart ove godine. Također Općina Centar će snostiti sve troškove režija i komunalnih usluga: grijanje, voda, struja, plin, internet, alarmni sistem..., kao i naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj je smješten Centar.

 

–Nama kao lokalnoj zajednici je u interesu da nastavimo podržavati rad ovog centra koji je smješten u našim prostorijama pri čemu mislimo da ćemo naići na podršku nadležnog kantonalnog ministarstva. Status ove djece i osoba treba sistemski riješiti i uvrstiti ih u program redovnog obrazovanja. Također ćemo pokušati radno angažovati diplomirane logopede koji će pomoći u radu sa našom djecom iz ovog Centra. Želimo podržati i druge projekte koje realizuje Centar poput nabavki GPS narukvica za svu djecu sa poteškoćama u razvoju sa područja općine, kazao je načelnik Ajnadžić nakon potpisivanja ugovora.

 

Prema potpisanom ugovoru predstavnici Udruženja „Colibri“ imaju obavezu da pripreme i dostave godišnji izvještaj uz propratnu finansijsku dokumentaciju. Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju broji preko 100 korisnika od čega njih 40 dolazi sa područja općine Centar, dok su ostali korisnici sa područja ostalih gradskih općina.

 

–Porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju puno znači podrška Općine Centar. Mi smo u prošloj godini uspjeli realizovati nekoliko projekata, tako da nakon dugog niza godina šutnje ljudi sve više razumiju probleme porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Sa načelnikom Ajnadžićem je razgovarano o sisitemskom rješenju statusa ove djece čemu svi težimo i on ima veliki senzibilitet prema našoj djeci i nadamo se da ćemo uspjeti ovo pitanje dovesti do realizacije, objasnila je Hrnjić.

 

U ovom Centru svaki radni dan od 9 do 17 sati u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju se podstiču njihove adaptivne i socijalne sposobnosti i konceptualne vještine kroz edukativne i socijalne rehabilitacije korisnika. Također je u Centru uključeno redovno vježbanje s ciljem poboljšanja psiho-fizičkih funkcija, te razne terapije: logopedska, senzorske integracije, muzička, likovna, fizikalna, radna...

 

Predstavnici Centra porodicama pružaju pravnu, psihološku, edukativnu i druge vrste stručne pomoći. Također podstiču učešće i obuku volontera za pružanje usluga u Centru, te sarađuju i razmjenjuju iskustva sa drugim centrima i ustanovama specijaliziranim za rad sa ovom populacijom.

 

Općina Centar je obnovila i opremila Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju koji je zvanično počeo sa radom 24. januara 2018. godine.