Načelnik Ajnadžić i ministar Garibija razgovarali o zajedničkim projektima

U prostorijama Općine Centar načelnik dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Malikom Garibijom.

Na sastanku su razmatrana mnogobrojna pitanja u okviru saradnje na zajedničkim projektima Općine i Ministarstva, a istaknuto je da je projekat izgradnje zgrade za interno raseljene i socijalno ugrožene porodice sa područja općine Centar najveći prioritet, budući da bi njegovim okončanjem Općina Centar bila prva lokalna zajednica sa riješenim problemom interno raseljenih osoba. Između ostalog razgovarano je o nastavku projekta stambenog zbrinjavanja Roma, izgradnji obdaništa i domova za penzionere, nastavku izgradnje centara za zdravo starenje...

 

Načelnik Ajnadžić je informisao predstavnike Ministarstva o projektima koje realizira ova lokalna zajednica u oblasti socijalne zaštite, dječije zaštite i zaštite porodice sa djecom.

 

-Općina Centar godinama pokazuje senzibilitet prema osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i izdvaja značajna finansijska sredstva za ovu oblast. Za realizaciju projekta izgradnje zgrade za interno raseljene i socijalno ugrožene porodice sa područja općine Centar do sada je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno oko milion maraka i to za izradu projektne dokumentacije i geotehničkog izvještaja, pribavljanje svih potrebnih saglasnosti, kupovinu zemljišta, plaćanje naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, rente i skloništa, pribavljanje urbanističke i građevinske dozvole. Otvorili smo dva centra za zdravo starenje, Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju, izdvajamo sredstva za jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene porodice i niz drugih projekata u oblasti socijalne zaštite. Važno je da nastavimo dobru saradnju u cilju rješavanja svih otvorenih problema, kazao je Ajnadžić.

 

Garibija je naglasio opredjeljenje Ministarstva da sredstva iz budžeta dođu do korisnika kojima je zaista potrebno.

 

-Kada je u pitanju zajednička saradnja možete očekivati punu kooperativnost, u nama ćete imati zaista dobrog saradnika, prije svega u interesu naših građana, korisnika usluga socijalne zaštite. U primarnom fokusu našeg rada u narednom periodu će biti izrada socijalne karte, te jedinstvenog registra korisnika socijalne zaštite kako bismo na osnovu toga omogućili redistribuciju socijalne zaštite onim osobama kojima je to zaista potrebno, istakao je Garibija.

 

U ime Općine Centar sastanku su prisustvovali sekretar Općine Jasna Beba, savjetnici načelnika Mustafa Resić i Osmo Babić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, te predstavnici općinskih službi.