U Centru kulture i mladih danas počinje radionica estetike i kulture življenja

Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva za realizaciju besplatnih projekata za mlade. Ova lokalna zajednica u okviru Javne ustanove „Centar kulture i mladih“ čiji je i osnivač, dugi niz godina kvalitetno planira kako da mladi provedu svoje slobodno vrijeme, ustupajući im na raspolaganje prostorije, tehničke mogućnosti i stručnu podršku kroz projekte iz domena obrazovanja i kulture.

Jedan od projekata namijenjenih mladima a kojeg finansira Općina Centar, u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2019. godinu, je i besplatna radionica estetike i kulture življenja.

 

Ideja vodilja projekta je dodatno educiranje mladih po pitanju prostora (privatnog i javnog) i poticanje njihove motiviranosti da se uključe u raspravu, smatrajući da na tome počiva stvarno građansko demokratsko društvo. Cilj je probuditi svijest o makro problemima u društvu, a izazvati djelovanje na mikro planu. Također, cilj je kod polaznika radionice kreirati model promišljanja koji će poslužiti kao uzor u smislu „šta ja mogu promijeniti“. Budući da mladi ljudi treba da budu i tehnološki obrazovani kako bi bili kompetentni, kroz ovaj projekt se osposobljavaju i za samostalan rad u AutoCAD aplikaciji.

 

Realizacija projekta počinje danas, a planirano je da traje šest mjeseci. Radionice će se održavati jednom sedmično, četvrtkom u terminu od 16.30 do 19.30 u prostorijama FIS-a (Mis Irbina 8). Nakon završetka će biti upriličena prezentacija stečenog znanja i rada, te dodijeljeni certifikati.