Početak realizacije projekta „Obrazovanje kroz aktivizam mladih u procesu izgradnje mira“

U prostorijama Općine Centar u četvrtak, 31. januara 2019. godine upriličeno je potpisivanje ugovora na osnovu kojeg će u okviru „Dijaloga za budućnost“ biti finansiran projekt „Obrazovanje kroz aktivizam mladih u procesu izgradnje mira“.

U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić dok je u ime Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH ugovor potpisao Sukhrob Khoshmukhamedov, rezidentni predstavnik.

 

Nakon potpisivanja ugovora načelnik Ajnadžić je kazao kako Općina Centar ostaje posvećena saradnji sa UNDP-om i zajedničkom radu.

 

-Mi želimo sa ovom organizacijom sarađivati na svim projektima koji bi nas u budućnosti doveli u poziciju kredibilne lokalne zajednice. Također ćemo našim partnerima iz UNDP-a ponuditi i neke druge vrste saradnje na projektima poput obuke državnih službenika za pisanje projekata koji će biti aplicirani za realizaciju sredstvima iz fondova Evropske unije, nastavak utopljavanja stambenih jedinica kolektivnog stanovanja i povećanja energetske efikasnosti, zatim iz segmenta ekologije i zaštite čovjekove okoline poput reciklaže otpada i smanjena zagađenja zraka. Planirana je stavka u našem budžetu za uvođenje sistema grijanja u stambene objekte koji manje zagađuju zrak i okoliš, objasnio je načelnik Ajnadžić.

 

Projekat „Dijalog za budućnost“ je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija.

 

-Cilj ovog projekta je prije svega edukacija stotinu mladih ljudi u pedeset jedinica lokalnih samouprava kako bi se unaprijedile njihove vještine zagovaranja i kako bi mladi ljudi bili više integrirani u sam život u zajednici.  Rezultati našeg istraživanja pokazuju da preko 44 posto mladih ljudi vjeruju da nisu dovoljno uključeni u život u svojoj zajednici, odnosno u aktivnosti koje se odvijaju na razini lokalnih zajednica. U pripremi je jedna regionalna komponenta gdje bi se aktivnosti trebale proširiti sa uključivanjem još dvije zemlje, Crnom Gorom i Srbijom, dok će Hrvatska biti uključena vjerovatno u nekoj kasnijoj fazi, kazao je Khoshmukhamedov.

 

Na objavljeni javni poziv od 28 prijavljenih jedinica lokalne samouprave Općina Centar je odabrana kao jedini partner u realizaciji ovog projekta u Bosni i Hercegovini. Naravno kroz ovaj projekat, koji će biti realizovan putem Centra za kulturu i mlade Općine Centar Sarajevo, biće obuhvaćene mlade osobe sa područja 50 općina iz BiH.

 

-Općina Centar će pružiti podršku ovom projektu nudeći na raspolaganje svoje ljudske kapacitete i resurse, ustupajući adekvatan prostor, te štampanjem određenih promotivnih materijala. Kroz ovaj projekt biće organizovane konferencije za mlade sa posebnim osvrtom na aktivizam i mobilnost mladih i razmjenu njihovih iskustava, što je u fokusu djelovanja i strateških ciljeva razvoja kad su u pitanju mladi BiH, objasnila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Projekat „Obrazovanje kroz aktivizam mladih kao put u procesu izgradnje mira“ ima za cilj uspostavljanje mreže mladih iz cijele BiH, ali i edukovanje mladih da postanu aktivni u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Projektom će biti obuhvaćeno najmanje 100 mladih osoba od čega će 40 posto biti žene.

 

Vrijednost potpisanog ugovora između predstavnika Općine Centar i UNDP-a iznosi gotovo 34.400 konvertibilnih maraka.

 

Današnjem potpisivanju ugovora osim predstavnika Općine Centar i UNDP-a također je bio prisutan i predsjednik Vijeća mladih Općine Centar Željko Vukša-Fejzić.