Besplatan kurs računara u Centru kulture i mladih Općine Centar

Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva za realizaciju besplatnih projekata za mlade. Ova lokalna zajednica u okviru Javne ustanove „Centar kulture i mladih“ čiji je i osnivač, dugi niz godina kvalitetno planira kako da mladi provedu svoje slobodno vrijeme, ustupajući im na raspolaganje prostorije, tehničke mogućnosti i stručnu podršku kroz projekte iz domena obrazovanja i kulture.

Imajući u vidu da poznavanje rada na računaru predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, u Centru kulture i mladih organizira se besplatan kurs računara za mlade sa područja općine Centar. Projekt finansira Općina Centar, a u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2019. godinu.

 

Kurs je počeo u januaru, a planirano je da traje do decembra 2019. godine sa pauzom u mjesecu julu i augustu. Realizuje se dva puta sedmično u prostorijama FIS-a. Svi polaznici će dobiti certifikat o uspješno završenom kursu računara.

 

Kurs računara namijenjen je onima koji žele da steknu nova ili prošire znanja o radu i korištenju savremenih računara. Projekat je pobudio veliki interes kod mladih i konstantno bilježi izvanredne rezultate.

 

Zainteresovani se mogu prijaviti putem kontakt telefona JU Centar kulture i mladih 033/232-594; 062/992-682, putem e-maila: info@centarkulture.ba, ali i putem linka https://centarkulture.ba/avada_portfolio/kurs-racunarske-grafike/. Broj mjesta je ograničen.