Podrška Općine Centar zdravstvenim ustanovama

Iako zdravstvo nije u direktnoj nadležnosti Općine Centar Sarajevo, ova lokalna zajednica dugi niz godina redovno izdvaja sredstva iz svog budžeta zdravstvenim ustanovama na njenom području i šire u cilju poboljšanja uslova boravka pacijenata i pružanja što kvalitetnijih medicinskih usluga građanima.

U protekloj godini za te namjene iz budžeta Općine Centar utrošeno je 190 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Tako je u nastavku kontinuirane saradnje sa sarajevskom Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš Općina Centar donirala ovoj zdravstvenoj ustanovi 30 hiljada maraka“, od čega je 10 hiljada maraka za kupovinu medicinskih aparata za nove dijagnostičke metode za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom, a 20 hiljada KM za kupovinu aparata za bodipletizmografiju. Pomoću ovog aparata, pored standardnih plućnih parametara, može se izmjeriti otpor u disajnim putevima, provodljivost disajnih puteva, kao i ukupan volumen pluća i grudnog koša. Aparat automatski prikazuje rezultate ispitivanja, te je na taj način moguće otkriti i najmanje promjene na plućima, kao i identifikovati mjesta i uzroke slabe funkcije.

 

Javnoj ustanovi „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ u prošloj godini dodijeljen je grant u iznosu 35.000 KM za nabavku stomatološke stolice u stomatološkom odjelu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Zahvaljujući ovoj donaciji će biti zamijenjena zastarjela oprema i nabavljena nova za pružanje hitnih usluga iz oblasti stomatologije, a oprema će koristiti ne samo stanovnicima općine Centar nego i iz cijelog Kantona Sarajevo koji dolaze na pregled u ovu medicinsku ustanovu.

 

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu protekle godine je iz budžeta Općine Centar dodijeljeno 45 hiljada konvertibilnih maraka za uklanjanje objekta i preseljenje Klinike za kožne bolesti u nove prostorije u cilju obezbjeđivanja što boljih uvjeta boravka i liječenja pacijenata.

 

Javnoj ustanovi ''Apoteke Sarajevo'' dodijeljen je grant iznosu 10 hiljada maraka za nabavku aparata za tromjesečno mjerenje šećera u krvi a za potrebe apoteka koje se nalaze na području općine Centar.

 

Nastavljajući i dalje pružati podršku opstojnosti projekta ''Roditeljska kuća'' u krugu Pedijatrijske klinike za smještaj roditelja oboljele djece Općina Centar je donirala 10 hiljada konvertibilnih maraka Udruženju ''Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH''.

 

Javnoj ustanovi Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo u Jagomiru dodijeljen je grant u iznosu od 30 hiljada konvertibilnih maraka za sufinansiranje radova sanacije na objektima bolnice koji imaju za cilj stvoriti bolje uslove boravka pacijenata i omogućiti bolji rad medicinskog osoblja.

 

Općina Centar je u prošloj godini Kantonalnoj javnoj ustanovi ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' donirala 10 hiljada maraka za podršku projektu ''Prekogranična saradnja, izgradnja socijalnih mreža i primjena dobrih praksi''. Javnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje, lječilište ''Reumal'' Fojnica dodijeljeno je 20 hiljada maraka kao pomoć za renoviranje i adaptaciju prostorija restorana za potrebe ishrane pacijenata.

 

Osim navedenog središnja sarajevska općina je u prošloj godina donirala 10.000 KM Javnoj ustanovi ''Dom zdravlja Stolac'' za sufinansiranje nabavke medinske opreme – mobilnog defibrilatora i EKG aparata.

 

Podsjećamo da je tokom posljednjih jedanaest godina na ime pomoći zdravstvenim ustanovama putem Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 2.077.770 konvertibilnih maraka, a takva praksa će biti nastavljena i ubuduće u cilju pružanja što kvalitetnijih zdravstvenih usluga stanovništvu.