Usvajanje navika zdrave ishrane i redovne higijene kod mladih

U organizaciji Udruženja za popularizaciju sigurne hrane u toku je realizacija projekta „Zaštita zdravlja i unapređenje kvaliteta života djece“ kojeg pomenuto udruženje realizuje u prostorijama Doma za djecu bez roditeljskog staranja „Bjelave“.

Ovaj projekat je finansijski podržala Općina Centar i Evropska unija u BiH u okviru realizacije Razvojnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

 

Projekat koji je namijenjen štićenicima i osoblju Dječijeg doma na Bjelavama je podijeljen u nekoliko faza od čega prve faze projekta predstavljaju potrebne edukacije djece i osoblja, dok je završna faza  uspostavljanje HACCP (Hazard analysis critical control points)  sistema u kuhinji Doma. Edukatori su profesori i asistenti sa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, magistri nutricionizma, HACCP eksperti, koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima. Četiri mjeseca će biti posvećeno radu i edukaciji djece i uposlenih u kuhinji, dok će dva mjeseca trajati obuka i edukacija odgajatelja u Domu.

 

- Sve edukacije su prilagođene starosnoj dobi i interesima djece tako da imamo tri grupe, do šest godina, do 13 i posljednja grupa do 18 godina. Naši edukatori dolaze u Dom i sa najmlađom populacijom rade sa njima razne radionice kako bi djeca u praksi upoznala koje su zdrave namirnice i grickalice, crtamo i pišemo na tu temu, pravimo tabele i piramide zdrave ishrane, dok sa vaspitačima, ostalim osobljem i starijom grupom djece iz Doma rade naši nutricionisti. Treća vrsta edukacije je ustvari  radionica koju obavljamo u kuhinji Doma čija je rekonstrukcija u toku, što predstavlja pripremu pred uvođenje HACCP sistema. Naše edukacije se rade sa djecom uglavnom vikendom, u dvije ili tri grupe, dok sa malom djecom radimo tokom sedmice. U kuhinji su edukacije četvrtkom i petkom, u terminima između obroka. U januaru naredne godine smo planirali da uradimo jednu radionicu sa starijom djecom, gdje bi nam kao gost bio Hajrudin Šišić, koji uspješno vodi blog posvećen hrani na kojem ga prati nekoliko hiljada ljudi. Djeca bi sa njim kuhala zdravu i kvalitetnu hranu, objasnila je Merima Mašić predsjednica Udruženja za popularizaciju sigurne hrane koja je i HACCP ekspert.

 

Ovo udruženje je tokom svog četverogodišnjeg rada provelo anketu među 4.000 ispitanika na osnovu čega je napravljena studija prehrambenih i higijenskih navika mlađe populacije do 18 godina. Dobijeni podaci su pokazali da su pomenute navike kod omladine jako loše. U gotovo 90% slučajeva djeca na doručkuju, velika većina jede nekvalitetnu užinu i konzumiraju gazirane sokove kao i prehrambene proizvode koji su štetni za njihov organizam. Loša ishrana uzrokuje zdravstvene probleme u mlađoj dobi života dok loše higijenske navike mogu biti uzrok epidemije raznih zaraznih oboljenja. Uvođenjem HACCP sistema u kuhinji Doma dobija se pravilna i sigurna ishrana štićenika i osoblja, a usvojene metode povećavaju sigurnost hrane i podižu životne standarde u Domu na Bjelavama. Realizacija projekta je počela u septembru ove godine dok se završetak očekuje u martu 2019. godine.