Članovi mjesnih štabova civilne zaštite Općine Centar čistili pješačke prolaze i stepeništa od snijega

Obilne snježne padavine zabilježene posljednjih dana u Bosni i Hercegovini i Sarajevu su uzrokovale određene probleme u normalnom funkcionisanju i komunikaciji.

Stoga su na nalog Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar angažovana 72 pripadnika mjesnih štabova civilne zaštite Općine Centar na uklanjanju snijega.

 

–Od nedjelje naši pripadnici civilne zaštite, koji su raspoređeni na područja svih 18 mjesnih zajednica u Centru, su radili na uklanjanju snijega sa pješačkih prilaza do mjesnih zajednica, ambulanti porodične medicine, te sa pojedinih stepeništa. Za redovno zimsko održavanje i čišćenje ulica i prolaza, te stepeništa angažovano je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“, ali zbog velikog broja lokacija i snijega mi smo željeli da na ovaj način pomognemo u čišćenju pješačkih staza kako bi našim sugrađanima obezbijedili, koliko je moguće u zimskim uslovima, normalnu komunikaciju. Na nekim lokacijama gdje smo uputili naše pripadnike štabova kao ispomoć pomenuto komunalno preduzeće je već uspjelo ukloniti snijeg poput prilaza do Doma zdravlja Centar u Vrazovoj ulici, objasnio je stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu i vatrogastvo općinske Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice  Haris Aganović.

 

Općina Centar je za redovno zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i javnih staza na svom području u ovogodišnjem budžetu obezbijedila 966.000 KM, od čega za redovno zimsko održavanje lokalnih cesta je izdvojeno 456.000 KM, dok je za nekategorisane ceste za ovu godinu planirano 510.000 KM. Na području općine Centar Programom redovnog zimskog održavanja su obuhvaćene 144 lokalne ceste (gotovo 75 kilometara) i 137 nekategorisanih cesta (gotovo 53 kilometra).