Utvrđene lokacije za distribuciju soli za posipanje ulica u Centru

Na osnovu spiskova koje su Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Rad“ dostavile općinske službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, odnosno za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar radnici pomenutog preduzeća su započeli sa distribucijom soli za posipanje ulica, trotoara, stepenica i pješačkih staza tokom zimskog perioda, koju građani mogu uzimati prema potrebi.

Do sada je završena isporuka u dvije mjesne zajednice. Za potrebe stanovnika  MZ „Ciglane“ sol je dostavljena u Ulicu Husrefa Redžića, dok je za potrebe MZ „Park-Višnjik“ industrijska sol dostavljena na sljedeće lokacije: Koševska b.b. kod Medicinskog fakulteta, Višnjik 35, kod obdaništa „Iskrica“ (Patriotske lige 16) i „Višnjik“ (Bolnička 38), te kod cvjećare „Palma“ u Bolničkoj ulici kao i ispred stambenih objekata na brojevima 11 i 30 u ovoj ulici. Tokom narednog perioda so će biti distribuirana u preostale mjesne zajednice Općine Centar na utvrđene lokacije.

 

MZ „Bardakčije“: Osnovna škola „Alija Nametak“ (Zaim Šarca 15), Služba za socijalnu zaštitu Centar (Zaima Šarca 13), Studentski dom na Bjelavama (Bardakčije 1), Ambulanta porodične medicine „Podhrastovi“ (Bardakčije 26), Klinika za plućne bolesti „Podhrastovi“ (Bardakčije 88), Federalni hidrometeorološki zavod (Bardakčije 12), te u ulicama Zaima Šarca 88 i 98, Mehmeda Handžića 5, Mandrina 48, raskrsnice ulica: Budakovići-Glamočka, Šejh Mehmedova-Šekerova, Ašikovac-Papučina, Kartal donji-Kartal gornji, Imamovića-Bardakčije, te ispred džamije Pačadži hadži Mustafe Nesuha u Ulici Breka.

 

MZ „Betanija-Šip“: Abdurahmana Muharemije 19, 30, 67 i 74, Zije Dizdarevića 4, Alipašina 202 i 273, Kromolj 24, 36 i do 41, Branilaca Šipa 3, Betanija kod autobuske okretaljke, Ramiza Gugača 42 i 56, Gornja Slatina 4. MZ „Breka“: Ambulanta porodične medicine „Breka“ (Himze Polovine do 47).  MZ „Koševo II“: OŠ „Nafija Sarajlić“ (Patriotske lige 57), Srednja medicinska škola Jezero (Patriotske lige 67a), ambulanta porodične medicine „Koševo II“ (Marcela Šnajdera 9a), Fikreta Ploče 2, Asima Ferhatovića 40, Esada Karadžozovića 4, Rušida Prgude 10 i 11, Asafa Serdarevića 10 i 27, Osmana Krupalije 28, Nahorevska 22, 48, 86 i 122. MZ „Crni vrh-Gorica“: nekadašnji Centar za mlade (Avde Jabučice 52), hotel „Omega“ (Kalemova 15), OŠ „Isak Samokovlija“ (Fra Anđela Zvizdovića 1). Predstavnici MZ „Marijin dvor“ su dali prijedlog da se sva industrijska so dostavi u prostorije ove mjesne zajednice (Dolina 7), što su učinili i predstavnici MZ „Donji Velešići“ (Hasana Bibera 5).

 

 

MZ „Džidžikovac-Koševo I“: Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ (Čekaluša 53), Ključka 2-4, Mice Todorović, Koševo 4-6, Alipašina 9-11-13, Gabelina 2 i 14, Sutjeska 1. MZ „Hrastovi-Mrkovići“: Hamida Beširevića 70, Branka Galeba 15, Grdonj 61 i 65, Nedžada Mušića 9 i kod džamije, 105. motorizovane brigade 41, kao i na raskrsnicama ulica: Grdonj-Branka Galeba, Panjina kula- Nedžada Mušića, Humka-Husage Ćišića, Panjina kula-Gornja Breka, 105. brigade-Sedrenik mali, Šefika Halimanovića-Braće Kadić. MZ „Koševsko brdo“: Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ (Braće Begić 19), Braće Begić 21, Maria Mikulića 73, kod stepeništa u sljedećim ulicama: Jukićeva, Zuke Džumhura, Nusreta Šišića Dede, Koševsko brdo, Antuna Hangija, te na raskrsnici ulica Halida Kajtaza i Braće Begić.

 

 

MZ „Mejtaš-Bjelave“: Dobrovoljno vatrogasno društvo „Bjelave“ (Bjelave 44), OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević (Mehmed-paše Sokolovića 2), Srednja medicinska škola (Tahmiščina 2), Armaganuša 29,  Nikole Kašikovića 7 i 9, Sumbula Avde 10, Sarač Ismailova kod objekta Službe za socijalnu zaštitu Centar, Sepetarevac 10, Mehmed-paše Sokolovića 11, Himzarina 1, kao i raskrsnice ulica: Pehlivanuša-Hadži Sulejmanova, Armaganuša-Kevrin potok. MZ „Pionirska dolina“: Aleksandra Puškina do 57 i 58, Fadila Jahića Španca, Nahorevska 146, 159 i 212, Alapi 2, Debelj 11, te raskrsnica ulica Nahorevska-Alapi, kao i Novo naselje. MZ „Nahorevo“: naselja Selja, Gradac, Muharemovići, Pandžići, Nahorevo i Nahorevska brda, te kod mjesnog groblja Kokorovac.

 

 

 

MZ „Skenderija-Podtekija“: OŠ „Vladislav Skarić“ (Terezija 48), Nova, Hamdije Kreševljakovića 60, Stolačka 2, plato Borak, te na raskrsnicama ulica: Skenderija-Soukbunar, Čobanija-Ejuba Ademovića, Tekija-Terezija.  MZ „Soukbunar“: Porodice Foht, Vranjače, naselja Debelo brdo, Mrakuša i Žagrići, raskrsnice ulica Cicin han-Nurudina Gackića, Cicin han-Mrakuša, Soukbunar-Mali Soukbunar, Soukbunar-Jusufa Tanovića, Soukbunar-Vefika Karavdića, Urijan Dedina-Put Mladih muslimana, Urijan Dedina 83, Boraca Zlatišta, Soukbunar 205, Pećina 15. MZ „Trg oslobođenja-Centar“:  OŠ Safvet-beg Bašagić (Gimnazijska 1), Prva gimnazija (Gimnazijska 3), Katolički školski centar Srednja medicinska škola (Šenoina 3), Mis Irbina 18, stepeništa u ulicama Kaptol i Pruščakova.