Započele aktivnosti na otvaranju pokretnog medicinskog punkta hitne pomoći u Mis Irbinoj ulici

S ciljem stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, Općina Centar Sarajevo, iako nije nadležna, realizuje niz projekata kako bi ovu djelatnost od posebnog interesa za građane podigla na što veći nivo.

Pored izdvajanja finansijskih sredstava za kupovinu neophodne opreme načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić pokrenuo je aktivnosti na otvaranju pokretnog medicinskog punkta hitne pomoći na području općine Centar koji bi opsluživao stanovnike naše lokalne zajednice.

 

S tim u vezi, nabavljeno je vozilo i predato na korištenje JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, a u toku su razgovori i o lokalitetu na kojem bio ovaj tim bio smješten.

 

Jedna od najizglednijih lokacija se nalazi u Mis Irbinoj ulici gdje je do sada egzistirala ambulanta porodične medicine.

 

S obzirom da je navedena ambulanta izmještena u Dom zdravlja Vrazova, čime je medicinska usluga, uzimajući u obzir opremljenost i ljudske resurse kojima raspolaže ovaj Dom zdravlja, podignuta na veći nivo, započeli su razgovori o smještaju pokretnog medicinskog tima na ovom lokalitetu.

 

Predstavnici JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Općine Centar obišli su prostorije u Mis Irbinoj ulici kako bi provjerili da li su zadovoljeni svi uslovi da se na ovom području smjesti tim koji će biti u mogućnosti mnogo brže i efikasnije djelovati u hitnim slučajevima.

 

Predstavnici stanara su tom prilikom dali podršku navedenoj ideji, te istakli da će na taj način zdravstvena zaštita biti u mnogome kvalitetnija.

 

U realizaciji ovog projekta aktivno učestvuje i Zdravstveni savjet Općine Centar.

 

Pored svega navedenog, u cilju stvaranja što ravnomjernije mreže ambulanti porodične medicine, Općina Centar je izdvojila finansijska sredstva za izgradnju ambulante u Bolničkoj ulici za stanovnike MZ „Park-Višnjik“, a u toku su razgovori na obezbjeđenju prostora za otvaranje ambulante namijenjene stanovništvu Pionirske doline, Nahoreva, Jagomira, Radave i dijela Kromolja.