Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2019. godinu

U prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar u utorak, 13. novembra 2018. godine održana je druga javna rasprava o nacrtima budžeta Općine Centar Sarajevo i programa rada Općinskog vijeća Centar za 2019. godinu.

Stanovnici mjesnih zajednica: ''Soukbunar'', ''Skenderija-Podtekija'', ''Trg oslobođenja-Centar'', ''Marijin dvor'' i ''Crni vrh-Gorica'' su tokom trajanja javne rasprave predlagali projekte od esencijalnog značaja koji mogu biti finansirani sredstvima iz budžeta Općine Centar naredne godine.

 

Raspravu je otvorio i vodio pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar Vahid Bećirević koji je u svom uvodnom izlaganju pojasnio kako je Općinsko vijeće na 29. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra ove godine, utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2019. godinu, sa pripadajućom odlukom o izvršavanju, koji je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine i Akcionim planom Općine Centar do 2021. godine.

 

–U junu ove godine Općina Centar je objavila javni poziv za kandidovanje projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, prostornog uređenja i lokalno-ekonomskog razvoja. Savjeti mjesnih zajednica ove općine su na osnovu niza izvještaja provedenih na javnom pozivu utvrdili prioritete za realizaciju prispjelih prijedloga. Na osnovu tih zahtjeva i utvrđenih prioriteta napravljen je Nacrt budžeta za narednu godinu, objasnio je Bećirević.

 

Pomoćnik načelnika za finansije i lokalno ekonomski razvoj Fahrudin Kurtović je pojasnio strukturu budžeta kao najvažnijeg finansijskog dokumenta, koji u nacrtu iznosi 32.396.000 KM. 

 

-Najveći broj pristiglih zahtjeva se odnosi na projekte razvoja i izgradnje infrastrukture. Od ukupno utvrđenog iznosa 29 miliona KM je tekućih prihoda i primitaka dok je 3.300.000 prenesenih sredstava iz fonda civilne zaštite Općine Centar. Od navedenog iznosa tekućih prihoda i primitaka tokom naredne godine 17 miliona možemo iskoristiti za sve vrste projekata dok je 12 miliona namjenskih sredstava za odabrane namjene. Prilikom izrade ovog finansijskog dokumenta vodili smo računa da uvrstimo sredstva koja su za sada sigurna, ne računajući sredstva koja nam treba Kanton Sarajevo prebaciti na račun, kako nalažu zakonske odredbe. S obzirom da su se pojavili određeni investitori koji će graditi tokom naredne godine planiramo povećati namjenska sredstva od rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Planiramo izdvojiti sredstva za nastavak izgradnje škole na Šipu, obdaništa Razigrani dani, te izgradnju kosog lifta na Ciglanama, kao i Centra za zdravo odrastanje. Za kapitalne projekte planiramo izdvojiti 10.793.000 ili 33% planiranog budžeta, od čega imamo zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta (1.100.000 KM), za uklanjanje divljih deponija i nove kontejnere (80.000 KM), za javnu rasvjetu (30.000 KM), za praćenje klizišta (200.000 KM), za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja (120.000 KM)... U idućoj godini nastavićemo finansirati institucije iz obrazovanja, borce, vjerske zajednice, socijalne pomoći, objasnio je Kurtović.

 

Tokom trajanja javne rasprave prisutnima se također obratila i predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

 

-Ovo je kao i svake godine prilika da predložimo aktivnosti koje se odnose na budžet i program rada Općinskog vijeća Centar. Općinsko vijeće je razmatralo ideju da pored ovakvog načina organizacije javnih rasprava, koje želimo unaprijediti, također organizujemo i tematske javne rasprave kako bismo imali bolju komunikaciju sa našim sugrađanima. Program rada Općinskog vijeća za narednu godinu predstavlja okvir za rad zakonodavne vlasti u skladu sa zakonskim odredbama i podijeljen je na četiri zasebne cjeline kao i normativno-programski dio i tematsko-izvještajni dio, kazala je Karačić prisutnima.

 

U nastavku rasprave građani su uputili inicijative i prijedloge projekata čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine Centar za narednu godinu. Najviše zahtjeva odnosilo se na projekte komunalne infrastrukture odnosno na izgradnju i obnovu postojećih saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju potpornih zidova, održavanje zelenih površina...

 

Javnoj raspravi su prisustvovali pomoćnici načelnika i uposlenici općinskih službi.

 

Nacrt budžeta Općine Centar za 2019. godinu objavljen je 1. novembra 2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici: www.centar.ba. U javnoj raspravi o ovom dokumentu mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća i njihovi klubovi, radna tijela Vijeća, općinske službe za upravu, mjesne zajednice, udruženja građana te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Podsjećamo, prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba (Budžet Općine Centar/OnLine Budžet 2019).