Započeo projekat „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) započeo je implementaciju projekta pod nazivom „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“.

Tokom narednih devet mjeseci, koliko traje realizacija, ovim projektom će biti obuhvaćeno najmanje 500 učenika iz pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, oko 100 građana i članova savjeta šest mjesnih zajednica Općine Centar: „Koševo II“, „Bardakčije“, „Trg oslobođenja-Centar“, „Ciglane-Gorica“, „Marijin Dvor-Crni vrh“ i „Mejtaš-Bjelave“, te članovi Centra za zdravo starenje općine Centar. Cilj projekta je zaštita životne sredine i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam.

 

Na početku projekta je u navedenim osnovnim školama održana radionica pod nazivom „Medijska pedagogija i praksa i način medijske promocije projekta“ gdje je za učenike i nastavnike edukator bio novinar Zoran Ćatić koji ih je učio kako formirati svojevrsne „novinske redakcije“ koje će pratiti razvoj ovog projekta.

 

-Također smo u okviru ovog projekta na internet postavili anketu koju mogu svi građani ispuniti na osnovu čega ćemo dobiti potrebne smjernice za nastavak našeg projekta. Naredni naš korak je da u decembru ove godine napravimo prezentaciju na temu zaštite okoliša nakon čega planiramo napraviti radionice gdje će naši partneri u projektu raditi sa djecom i osobama treće životne dobi na izradi raznih predmeta od ambalaže i elektronskog otpada koji će biti ponovo upotrebljivi. Također, u okviru ovog projekta planiramo organizovati predavanja iz speleologije i predavanja o prirodnim vrijednostima gdje ćemo posjetiti zaštićena područja Bijambare i Skakavac, objasnila je Sanela Krdžalić, administratorica projekta.

 

Sveobuhvatni cilj projekta je poboljšati selektivno prikupljanje ambalažnog i elektronskog otpada, te povećati informisanost i zainteresovanost građana o zaštiti okoliša u općini Centar, dok su specifični ciljevi projekta unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja i stanovništva o selektivnom prikupljanju posebnih kategorija otpada i zaštićenim prirodnim vrijednostima u općini Centar, kao i doprinijeti povećanju količina selektivno prikupljenog ambalažnog i elektronskog otpada na području općine Centar.

 

Svi zainteresovani građani mogu objavljenu anketu popuniti na sljedećem linku: https://goo.gl/forms/zdtdwPTpPhnwMpNt1   

 

Saradnici na realizaciji ovog projekta su „EKOPAK“ d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom), „ZEOS eko-sistem“, d.o.o. (operater za upravljanje E-otpadom) i Centar za zdravo starenje općine Centar.

 

Projekt „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“ je finansijski podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija kao i Općina Centar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).