Održana prva javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2019. godinu

U prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar u utorak, 6. novembra 2018. godine održana je prva javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu.

Stanovnici mjesnih zajednica: „Nahorevo“, „Pionirska dolina“, „Donji Velešići“, „Betanija-Šip“, „Hrastovi-Mrkovići“ i „Koševo II“ su ovom prilikom predlagali projekte od esencijalnog značaja koji mogu biti finansirani sredstvima iz budžeta Općine Centar naredne godine.

 

Pomoćnik načelnika za finansije i lokalno ekonomski razvoj Fahrudin Kurtović je pojasnio strukturu budžeta kao najvažnijeg finansijskog dokumenta, te načinu na koji se rade prihodi i rashodi budžeta Općine Centar za narednu godinu koji u nacrtu iznosi 32.396.000 KM.  

 

-Općinsko vijeće je utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2019. godinu, sa pripadajućom odlukom o izvršavanju. Nacrt budžeta je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine. Sve vaše dostavljene prijedloge ćemo razmotriti i po mogućnosti uvrstiti u budžet. Budžetski prihodi su planirani u visini od 32.396.000 KM (od toga tekući prihodi 27.562.000, primici 1.570.000 i prenesena neutrošena sredstva 3.300.000 KM). U strukturi rashoda 66% su tekući izdaci, a 33% kapitalni izdaci. Naglašeno je da će u narednoj godini biti nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata (škola na Šipu, zgrada za ruševince, obdanište Razigrani dani, Centar za zdravo odrastanje djece...), te da nisu planirani novi veći projekti. Težište rada u 2019. godini će biti na izgradnji putne infrastrukture, uređenju manjih javnih površina, javne rasvjete kao i stvaranju uslova za nove kapitalne investicije u 2020. godini. U idućoj godini bit će nastavljeno finansiranje u oblast obrazovanja, socijalne i boračko-invalidske zaštite, samozapošljavanje mladih i drugo, pojasnio je Kurtović.

 

Nakon uvodnog izlaganja prisutnim građanima se obratila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

 

-Vaši prijedlozi će nam koristiti kod kvalitetnijeg planiranja budžeta za narednu godinu. Svi zainteresirani građani imaju priliku dostaviti svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja, sugestije kako na ovim javnim raspravama tako i putem pošte ili lično na protokol Općine Centar, ali i online putem općinske web stranice. Pozivam vas da i dalje učestvujete u donošenju važnih dokumenata Općine Centar, upućujete svoje zahtjeve, primjedbe, prijedloge, a mi ćemo se truditi da u što većoj mjeri udovoljimo vašim zahtjevima, poručila je Karačić.

 

U nastavku rasprave građani su uputili inicijative i prijedloge projekata čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine Centar za narednu godinu. Najviše zahtjeva odnosilo se na sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i održavanje ulica i trgova, stepeništa i pristupnih staza, poboljšanje javnog gradskog prevoza.

 

Javnoj raspravi osim pomoćnika načelnika i uposlenika općinskih službi te savjetnika, prisustvovali su dopredsjedavajući Općinskog vijeća  Mustafa Mulić, te vijećnik Hamdija Hasanović.

 

Nacrt budžeta Općine Centar za 2019. godinu objavljen je 1. novembra 2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici: www.centar.ba. U javnoj raspravi o ovom dokumentu mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća i njihovi klubovi, radna tijela Vijeća, općinske službe za upravu, mjesne zajednice, udruženja građana te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Podsjećamo,  prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba (Budžet Općine Centar/OnLine Budžet 2019).