Nastavak radova na izgradnji vodovoda Nahorevo

U četvrtak, 18. oktobra 2018. godine u prostorijama Općine Centar potpisan je ugovor o drugoj fazi izgradnje sistema za vodosnabdijevanje naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja sa izvorišta Klanice.

Podsjećamo, ranije je Općina Centar raspisala tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, a nakon provedene tenderske procedure u Općini Centar donesena je odluka da se za izvođača radova angažuje firma „Mibral“ iz Sarajeva.

 

Pomenuti ugovor je u ime Općine Centar, kao investitora projekta, potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime firme „Mibral“ to je učinila direktorica Maja Bralović-Smith.

 

Vrijednost ugovora je 418.000 konvertibilnih maraka, a finansijer je Općina Centar koja je za tu namjenu obezbijedila sredstva u ovogodišnjem budžetu.

 

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu uradio je glavni projekat druge faze, odnosno druge trase distributivne mreže. Planirana je izgradnja novog distributivnog cjevovoda  dužine 4.700 metara. Početak radova planiran je za ponedjeljak, a rok za izvođenje je 45 dana, ukoliko dozvole vremenski uslovi.

 

Podsjećamo, Općina Centar je finansirala i prvu fazu izgradnje vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja sa izvorišta Klanice. Riječ je o najvećem projektu komunalne infrastrukture realiziranom na području općine Centar u posljednjih 20 godina, a vrijednost je više od dva miliona maraka.

 

Dužina transportnog i distributivnih vodova iznosi preko 16 kilometara, a kapacitet izgrađenog rezervoara je 250 hiljada litara.