Obilježavanje 70. godišnjice Šumarskog fakulteta u Sarajevu

U srijedu, 10. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday, u organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u povodu obilježavanja 70 godina postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove, svečano je otvoren Međunarodni simpozijum „Čovjek – Šuma – Nauka” (PEFOSS) koji se održava od 10. do 12. oktobra 2018. godine.

 

U ime Općine Centar ceremoniji svečanog otvaranja Simpozijuma prisustvovali su načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i njegovi savjetnici Osmo Babić i Bećir Sirovina.

 

Međunarodni simpozijum „Čovjek – Šuma –Nauka“ – (PEFOSS) okupio je više od 200 učesnika, a predavači na Simpoziju su neki od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti šumarstva i hortikulture iz Austrije, Bugarske, Češke Republike, Italije, Poljske, Njemačke, Velike Britanije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Švajcarske, Portugala, Rusije, Ukrajine, Turske i Bosne i Hercegovine.

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i uspješnog rada. U proteklih 70 godina kontinuiranog rada, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu obrazovao je i odgojio generacije inženjera, magistara i doktora nauka u oblasti šumarstva i hortikulture, koji predano brinu o uzgoju, gazdovanju, efikasnom iskorištavanju i zaštiti šume kao najznačajnijeg resursa BiH.

 

Sedam decenija uspješnog rada Šumarskog fakulteta bit će obilježen i brojnim drugim aktivnostima, koje će svoju kulminaciju imati krajem godine na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 70. godišnjice Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

-Na ovom trodnevnom Međunarodnom simpozijumu će biti izloženo preko 120 referata eminentnih šumarskih stručnjaka iz Evrope i regiona. Cilj nam je razmijeniti iskustva, podijeliti ideje, te promisliti o budućnosti obrazovanja u šumarstvu jer u regionu svake godine bilježimo pad interesa studenata za upis na ovaj fakultet. Predano radimo na podizanju kvaliteta obrazovanja, a činjenica da diplomanata, magistranata i doktoranata sa našega Fakulteta gotovo da nema na biroima za zapošljavanje, najbolje govori o kvalitetu kadrova koji stiču znanja na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kazao je Mirza Dautbašić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.