Civilna zaštita Općine Centar organizovala vježbu protivpožarne zaštite za uposlenike i učenike OŠ „Safvet-beg Bašagić“

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar je u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom ''Bjelave'', Crvenim križom Općine Centar, kao i Policijskom stanicom Centar u utorak 9. oktobra 2018. godine za učenike i nastavno osoblje Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ organizovala taktičko-pokaznu vježbu simulacije požara.

 

Cilj ove vježbe je provjera spremnosti provođenja organizirane evakuacije učenika i nastavnika iz prostorija škole u slučaju potrebe, kao i provjera učinkovitosti i demonstracije gašenja požara od strane pomenutog vatrogasnog društva.

 

Tokom održavanja ove vježbe simulacije požara, u osnovnoj školi koja je smještena u Gimnazijskoj ulici na broju 1, pripadnici vatrogasnog društva su evakuisali učenike i osoblje škole, članovi Službe za spašavanje pri Crvenom križu su prikazali pružanje prve medicinske pomoći, a službenici Policijske stanice Centar su osiguravali pristup i siguran dolazak i odlazak učesnika vježbe.

 

-U taktičko-pokaznoj vježbi simulacije požara učestvovalo je 320 učenika ove škole zajedno sa svojim nastavnicima. Kompletna vježba je okončana za 20 minuta čime su službe spašavanja pokazale visok stepen učinkovitosti kada je u pitanju evakuacija u slučaju požara ili neke druge prirodne nesreće. Sa ovim vježbama nastavljamo i u drugim osnovnim školama i do kraja ove godine planiramo obuhvatiti još tri osnovne škole u Centru, objasnio je Haris Aganović iz Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar.

 

Ovakve vježbe su izvedene u osnovnim školama ''Nafija Sarajlić'', „Hasan Kikić“, ''Alija Nametak'', ''Silvije Strahimir Kranjčević'', „Isak Samokovlija“ i „Vladislav Skarić“.

 

Prema rasporedu preostalo je još izvođenje taktično-pokazne vježbe evakuacije za učenike iz osnovnih škola: ''Hasan Kaimija'' (Cicin han 93), ''Musa Ćazim Ćatić'' (Čekaluša 55) i ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' (Braće Begić 19).