Započelo asfaltiranje nove saobraćajnice kod Klinike za ginekologiju i porodiljstvo na Jezeru

Tokom dana radnici građevinske firme „Mibral“ su započeli sa postavljanjem prvog sloja asfalta duž nove saobraćajnice iza Klinike za ginekologiju i porodiljstvo na Jezeru. Kako je planirano završni sloj asfalta biće postavljen, ukoliko dozvole vremenske prilike, tokom sutrašnjeg dana čime bi ova nova saobraćajnica bila puštena u promet.

Prije izgradnje ove saobraćajnice urađena je sanacija klizišta na ovom lokalitetu, gdje su izgrađeni armirano-betonski potporni zidovi koji služe za stabilizaciju tla i otklanjanje opasnosti od klizanja.

 

Također su postavljene cijevi za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, te adekvatnu odvodnju površinskih i podzemnih voda, koje su u većini slučajeva uzrok klizanja tla. Od planiranih radova preostalo je još da se postave kocke sa jedne strane trotoara duž nove saobraćajnice.

Općina Centar je kao investitor za ova dva velika infrastrukturna projekta, čija realizacija je počela krajem 2017. godine, u svom budžetu obezbijedila 1.129.345 KM.

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao realizator i nadzor ovog projekta, završio je kompletnu proceduru i potpisao ugovor sa izvođačem radova.

Glavni projekt sanacije, zajedno sa elaboratom o istraživanjima i ispitivanjima sa prijedlogom mjera sanacije ovog klizišta, uradila je projektantska firma TZI- Inženjering d.o.o.