U septembru počinje besplatna edukacija stranih jezika

Uzimajući u obzir činjenicu da od resursa koje nude mladi ljudi zavisi budućnost naše cjelokupne zajednice, Općina Centar Sarajevo želi stvoriti sredinu koja će omogućiti kvalitetan život ove populacije, a kako poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, ova lokalna zajednica u saradnji sa Školom za strane jezike „Poliglot“ treću godinu za redom organizira besplatne kurseve stranih jezika za 120 mladih uzrasta od 15 do 30 godina sa područja Centra.

Općina Centar Sarajevo je iz budžeta za 2018. godinu, za ovu namjenu izdvojila 7.000 maraka.

 

Namjera projekta je podstaknuti mlade ljude da kroz učenje stranog jezika prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, a što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladima za period 2014-2020. godine.

 

Na Javni poziv za upis na kurs engleskog i njemačkog jezika koji je objavljen 13. jula na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Konkursi i oglasi) i bio otvoren do 3. augusta prijavilo se 154 kandidata.

 

U narednom periodu će svi prijavljeni kandidati biti testirani, kako bi se odredio nivo znanja za navedene kurseve, te odredila grupa koju će polaznik pohađati.

 

Akreditovani predavači iz Škole za strane jezike „Poliglot“ će vršiti edukaciju polaznika koja će započeti u septembru 2018. godine.

 

Svi polaznici nakon jednog modula obuke, odnosno 36 časova, dobit će odgovarajuće certifikate.

 

Podsjećamo da je Općina Centar tokom protekle tri godine finansirala edukaciju stranih jezika za 360 mladih osoba za šta je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 24.000 KM.