08.08.2018.
Izdvojeno 110.000 maraka jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja
Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, godinama pokazuje senzibilitet prema osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Jedan u nizu takvih primjera je i izdvajanje finansijskih sredstava u svrhu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe.

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za tu namjenu obezbijeđeno je 110.000 maraka, i to 55.000 maraka za liječenje van granica BiH, kupovinu lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, banjsko liječenje i slično i to lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, dok je također 55.000 maraka planirano za liječenje leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti.

 

-U toku 2018. godine finansijska pomoć je odobrena za 64 socijalno ugrožena lica za šta je sa pomenutog granta izdvojeno oko 61.000 maraka. Od tog iznosa 61 korisnik je ostvario pravo po osnovu liječenja van granica BiH, kupovine lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, banjskog liječenja i slično, dok su tri korisnika ostvarila ovo pravo po osnovu oboljenja od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti, kazali su iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Pravo na jednokratnu pomoć za pomenutu namjenu mogu ostvariti lica čije je prebivalište na području općine Centar Sarajevo najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva ili imaju boravište po osnovu statusa raseljenih lica i izbjeglica u ovoj općini. Pravo se može ostvariti jednom u toku kalendarske godine.

 

Licem u stanju socijalne potrebe smatra se osoba čija ukupna mjesečna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 1.200 KM i na osnovu pomenutog pravilnika mogu podnijeti zahtjev na protokol Općine Centar za liječenje ili operativni zahvat u zemlji ili inostranstvu, za banjsko liječenje na osnovu preporuke nadležne zdravstvene ustanove, te za nabavku ortopedskog pomagala gdje participira sa novčanim sredstvima i Zavod zdravstvenog osiguranja KS. Zahtjev se može podnijeti i za kupovinu lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi, na osnovu preporuke ljekara specijaliste, subspecijaliste ili konzilija ljekara uz priložen predračun iz apoteke sa područja Federacije BiH, za šta može biti izdvojen pojedinačan maksimalan iznos do 2.000 KM.

 

Ukupna mjesečna primanja domaćinstva se ne uzimaju u obzir u slučaju da korisnik ove pomoći, na osnovu preporuke zdravstvene ustanove koja ga liječi, mora nastaviti liječenje u inostranstvu ili van mjesta prebivališta, a tada se može odobriti jednokratna novčana pomoć do 2.500 KM, te u slučaju oboljenja od leukemije, hepatitisa B i C, i drugih hroničnih bolesti, moguće je ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć do 7.000 KM.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.