19.07.2018.
Općina Centar učestvuje u projektu UN ''Dijalog za budućnost''
Općina Centar Sarajevo, na čelu sa načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, učestvuje zajedno sa drugim općinama i gradovima na području cijele Bosne i Hercegovine u drugoj fazi projekta ''Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini''.

Ovaj projekt, koji je u BiH započeo 2014. godine kao zajednička inicijativa Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija, nastavlja početkom 2018. godine sa drugom fazom implementacije. Projekt, koji se realizira u saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija – UNICEF, UNESCO i UNDP, ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini te dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi u tom pravcu.

 

U skladu s tim objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva, javnim institucijama, neformalnim grupama i pojedincima za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ''Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini''. Sveobuhvatna tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama i posebno doprinose postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promicanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima. Javni poziv je dostupan na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija u BiH (www.un.ba) i ostaje otvoren do 31. augusta.

 

Učestvujući u drugoj fazi ovog projekta Općina Centar je iskazala spremnost da, u skladu sa mogućnostima, pruža podršku, u finansijskom i nematerijalnom smislu, održivosti dijaloških platformi te promovira i podržava lokalne inicijative koje doprinose poboljšanju dijaloga u lokalnoj i široj zajednici i kvalitetnijoj društvenoj koheziji. Shodno tome načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je imenovao koordinatora iz Općine Centar za saradnju u ovom projektu.

 

U zgradi UN u BIH u Sarajevu održan je 17. jula 2018. godine prvi koordinacijski sastanak na kojem je učestvovao i koordinator iz Općine Centar. Teme ovog sastanka su bile: predstavljanje pomenutog javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga i predstavljanje aktivnosti mapiranja sudionika na projektu, obuka ciljnih grupa korisnika projekta te početne aktivnosti za uspostavu lokalnih dijaloških platformi.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.