Općina Centar pomaže obnovu Bosanskog kulturnog centra

U prostorijama Općine Centar načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ Edin Kukavica su potpisali protokol o realizaciji sredstava pomenutoj javnoj ustanovi u iznosu od 10.000 KM koje će Općina Centar izdvojiti za potrebe rekonstrukcije atrija u objektu Bosanskog kulturnog centra (Ulica branilaca Sarajeva 24).

-Tokom prošle godine krenuli smo sa obnovom nekih dijelova zgrade Bosanskog kulturnog centra u čije održavanje je od proteklog rata uloženo jako malo sredstava. Domaćinskim odnosom smo uspjeli uštedjeti 140.000 KM i uložiti ih u obnovu svečanog salona u kojem je otvorena Antikorupcijska kancelarija, zatim u prostor galerije, obnovu kotlovnice... odnosno u prostore koji će služiti za bolje obavljanje poslova administracije Bosanskog kulturnog centra. Zahvaljujući donacijama općina Centar i Stari Grad i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo ulazimo u rekonstrukciju dijelova naše zgrade koji će biti na upotrebi građanima. Sa sredstvima ove dvije općine možemo renovirati pod atrija površine 280 metara kvadratnih, dok ćemo sredstvima pomenutog ministarstva renovirati krov atrija, gdje ćemo dobiti novi prostor za smještaj caffe biblioteke i caffe galerije, objasnio je direktor Kukavica, koji je dodao da su zahvalni na svakoj vrsti pomoći i posebno na podršci načelnika Ajnadžića i Hadžibajrića iz Centra i Starog Grada, koji su i do sada uvijek iskazivali spremnost za pomoć u radu ove institucije.

 

U otvorenoj caffe biblioteci studenti bi imali na raspolaganju besplatnu čitaonicu tokom cijele godine. Također, novi koncept atrija će pružiti mogućnost mladim umjetnicima, muzičarima, piscima i dramskim radnicima da kroz redovne matineje na otvorenoj sceni Bosanskog kulturnog centra predstave svoj rad i svoje umijeće. Sarajevski Bosanski kulturni centar zapravo je primarno izgrađen kao Veliki hram - Templ, za čiji projekt je bio zadužen Rudolf Lubinski, zagrebački arhitekt jevrejskog porijekla, a gradnja ovog veličanstvenog zdanja sa kupolom završena je 1930. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Jevreji su ovu građevinu poklonili Sarajevu kako bi ona služila razvoju kulture. Rekonstrukciju devastiranog objekta preuzima tada mladi arhitekta Ivan Štraus. U ovim prostorijama je prije protekle agresije na BiH i opsade Sarajeva bio smješten Radnički univerzitet Đuro Đaković, a sadašnji naziv ovaj prostor dobio je poslije rata.