10.07.2018.
U pripremi Strategija iz oblasti sporta Općine Centar
U prostorijama Centra za zdravo starenje u Ulici Maršala Tita 12 održan je radni sastanak Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu strategije Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019-2022. godine.

Sastanak sa članovima Koordinacionog tijela i radnim grupama za izradu strategije vodila je pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Jasmina Fazlić, koja je istakla da Općina Centar izradom i donošenjem ove strategije iskazuje dugoročno opredjeljenje za rješavanje problema u oblasti sporta na području ove lokalne zajednice.

 

-Prva radionica je bazirana na upoznavanju sa zakonskim okvirima, javnim interesom u oblasti sporta, Strategijom razvoja Općine Centar u dijelu koji spominje i definiše sport i interes Općine Centar iz oblasti sporta. Na osnovu tih polaznih odrednica koje su definisane razvojnim dokumentima i zakonskim osnovama, članovi radnih grupa i Koordinacionog tijela su dali svoje mišljenje i sugestije u kojem pravcu će se dalje raditi  Strategija. Naredni sastanak planiran je u drugoj polovini jula a održat će se u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, istakla je Fazlić.

 

Naime, jedan od zaključaka 5. tematske sjednice Općinskog vijeća Centar posvećene stanju sporta i sportskih objekata na području središnje sarajevske općine, bio je da se pristupi izradi i usvajanju općinske strategije djelovanja iz oblasti sporta kako bi se unaprijedilo stanje u toj oblasti. Ovaj dokument će pratiti usvojenu Strategiju razvoja Općine Centar za period do 2022. godine.

 

Shodno pomenutom zaključku tematske sjednice, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je u skladu sa svojim ovlaštenjima donio rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije iz oblasti sporta Općine Centar za period 2019-2022. godine. Njihov zadatak je da izvrše analizu trenutnog stanja, definisanje problema i utvrđivanje prioriteta te planiranje aktivnosti za rješavanje problema u oblasti sporta na području ove lokalne zajednice. Radne grupe su formirane za sljedeće oblasti: propisi iz oblasti sporta; analiza stanja sportske infrastrukture; analiza uslova rada i razvoja sportskih organizacija; inkluzija u sportu; analiza učešća građana u sportskim aktivnostima; zdravlje sportista; unapređenje rada u sportu; učešće žena u sportu; mediji i sport; swot analiza strateških i prioritetnih ciljeva te akcionog plana.

 

S tim u vezi će na web stranici Općine Centar biti uspostavljen poseban link gdje će svi zainteresirani građani imati mogućnost da kandidiraju projekte iz oblasti sporta, daju mišljenje i sugestije kako bi se usvojio i realizirao što kvalitetniji strateški dokument za oblast sporta na području ove lokalne zajednice.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.