20.06.2018.
Izlet za mlade pod pokroviteljstvom Općine Centar
Pod pokroviteljstvom Općine Centar Sarajevo, Vijeće mladih Općine Centar organizira besplatni izlet za sve zainteresirane mlade kako bi se družili i uživali u prigodnom zabavnom programu, sportskim takmičenjma, uz muziku, šetnju i prirodni ambijent.

Prijaviti se mogu punoljetne osobe do 30 godina starosti sa područja općine Centar do 2. jula 2018. godine putem online obrasca na linku https://docs.google.com/forms/d/1n_RmhVum9Of_9TPK_DLPjeVOay4pj-4-ob0xPDeVjQc/prefill, a više informacija o izletu i daljnjim aktivnostima Vijeća mladih dostupno je na njihovoj facebook stranici. Svim mladim koji se prijave na izlet biće osiguran prijevoz autobusima, hrana i sokovi, te sportsko-rekreativni sadržaji.

 

Ovo je samo jedan od projekata koji poduzima Općina Centar zajedno sa Vijećem mladih u cilju većeg uključivanja mladih u programe koje nudi ova lokalna zajednica i podizanja nivoa omladinskog aktivizma. Vijeću mladih je iz ovogodišnjeg općinskog budžeta dodijeljeno 10 hiljada konvertibilnih maraka za njihove programske aktivnosti na implementaciji Strategije za mlade Općine Centar.

 

Podsjećamo da je Vijeće mladih osnovano 19. septembra 2016. godine, a njegove članice su predstavnici tri udruženja mladih - Udruženje Building New Lives, Asocijacija XY i Europsko udruženje studenata prava ELSA.

 

Cilj formiranja Vijeća mladih je uključivanje mladih općine u društveni život, poboljšavanje koordinacije omladinskih udruženja, predstavljanje zajedničkih interesa, kao i implementacija Strategije prema mladima Općine Centar, te niz drugih načina društvenog djelovanja kada je u pitanju aktivizam mladih. Vijeće mladih nadležno je da: raspravlja o pitanjima značajnim za Vijeće mladih, o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata značajnih za unapređenje položaja mladih, predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te način rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od posebnog značaja za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provođenja Strategije prema mladima Općine Centar, informiše mlade o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih, ostvaruje saradnju sa ostalim formiranim vijećima mladih i obavlja i druge poslove od značaja za mlade.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.