Nastavak aktivnosti na uređenju lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije

Na inicijativu Vakufske direkcije i Općine Centar, održan je sastanak predstavnika ove dvije institucije, a u vezi uređenja lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije. Sastanku su prisustvovali direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa saradnicima, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić sa saradnicima, sekretar Muftijstva sarajevskog Rijad Delić, direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS Nervin Dacić, te predstavnici Društva arheologa koji su vršili arheološka istraživanja na ovom lokalitetu.

U proteklom periodu na ovom lokalitetu izvršena su arheološka istraživanja. Na sastanku se razgovaralo o budućim koracima vezanim za uređenje ovog lokaliteta, te je dogovoreno da će se u narednom periodu raditi na izradi projekta, odnosno plana konzervacije, ali i da će Vakufska direkcija i Općina Centar nakon izrade projekta pristupiti konzervaciji arheoloških ostataka i samog lokaliteta.

 

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS će uraditi projekat konzervacije.

 

Učesnici sastanka su saglasni da se projektu konzervacije mora pristupiti u što kraćem roku kako eventualno ne bi došlo do zatrpavanja određenih arheoloških iskopina usljed vremenskih uslova, te da svi zajednički moraju uložiti dodatne napore da radovi na konzervaciji započnu što prije.

 

Dok se lokalitet Kalin hadži Alijine džamije trajno ne riješi, Općina Centar će obezbijediti da se ovaj prostor na adekvatan način ogradi i uredi s obzirom da se nalazi u samom centru grada, odnosno na turističkim rutama.

 

Kalin hadži Alijina džamija sagrađena je 1535. godine, a srušena je 1947. godine.