Sanacija oštećenja na saobraćajnicama u Centru

U skladu sa ugovorom o izvođenju radova na redovnom održavanju saobraćajnica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Bosman“ Sunija Jahić, radnici ove građevinske firme su tokom proteklog perioda završili sa nekoliko projekata na redovnom održavanju saobraćajnica.

Tako su sanirana oštećenja na kolovoznoj površini u ulicama: Kemal-begova, Hadži-Idrizova, Čekaluša (Mjesna zajednica „Džidžikovac-Koševo II“), Buka, Dalmatinska (Mjesna zajednica „Trg oslobođenja-Centar“), Tina Ujevića, Mehmed-paše Sokolovića, Mejtaš, Provare (Mjesna zajednica „Mejtaš-Bjelave“), Patriotske lige, Nahorevska, Marcela Šnajdera (Mjesna zajednica „Koševo II“), Stjepana Tomića, Višnjik (Mjesna zajednica „Park-Višnjik“), 105. motorizovane brigade (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“). Također je urađeno postavljanje saobraćajne signalizacije u Radićevoj ulici, i novog saobraćajnog ogledala u Ulici Šekerova. Za navedene radove Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila 56.000 KM.

Redovno održavanje saobraćajnica podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovozu saobraćajnica, popravljanje oštećenih ivičnjaka, te obnovu i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Navedene radove pomenuta građevinska firma obavlja na osnovu sporazuma o redovnom održavanju ulica na području općine Centar.

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta je izdvojeno 2.020.000 KM, a za nekategorisane ceste 790.000 KM.