22.05.2018.
Redovno održavanje saobraćajnica u Centru
Prema planu rada na redovnom održavanju ulica, koji je utvrdila Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, radnici građevinske firme „Grakop“ su do sredine ovog mjeseca imali obavezu da saniraju oštećenja na saobraćajnicama u ulicama na području tri mjesne zajednice u Centru

Betanija, Slatina, Gornja Slatina, Kromolj, Gornji Kromolj, Poljine, Abdurahmana Muharemije, dio Alipašine ulice, Dejzina Bikića, Jabuka, Sulejmana Omerovića Cara, Zije Dizdarevića (Mjesna zajednica „Betanija-Šip“).

Na području MZ „Marijin dvor-Crni vrh“ redovnim održavanjem obuhvaćene su ulice: Augusta Brauna, Dolina, Đoke Mazalića, Fra Anđela Zvizdovića, Hamida Dizdara, Hamze Hume, Herceg Stjepana, Kotromanića, Kranjčevićeva, Kralja Tvrtka, Magribija, Maršala Tita, Turhanija, Valtera Perića, Vrazova, Vrbanja, dijelovi Ulice Zmaja od Bosne i Vilsonovo šetalište koji pripadaju općini Centar, Trg Bosne i Hercegovine, Franje Račkog, Franca Lehara, Koste Hermana, Mustaj-bega Fadilpašića, Safeta Mujića, Maglajska, Kalmija Baruha, Avde Jabučice, Crni vrh, Goruša, Halida Kajtaza, Halida Nazečića, Kalemova, Omera Stupca, Tešanjska, dok je na području Mjesne zajednice „Soukbunar“ urađena sanacija u ulicama: Soukbunar, Urijan Dedina, Pećina, Nurudina Gackića, Mrakuša, Cicin han, Vranjače, Trebevićka, Debelo brdo, Porodice Foht, Mali Soukbunar, dr. Jusufa Tanovića i Vefika Karavdića.

 

Redovno održavanje saobraćajnica podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovozu saobraćajnica, popravljanje oštećenih ivičnjaka, te obnovu i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Navedene radove pomenuta građevinska firma obavlja na osnovu sporazuma o redovnom održavanju ulica na području općine Centar.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta je izdvojeno 2.020.000 KM, a za nekategorisane ceste 790.000 KM.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.