16.05.2018.
Upozorenja na opasnost od požara na izletištima
Imajući u vidu činjenicu da veliki broj Sarajlija i turista posjećuje izletišta na rubnim dijelovima općine Centar uposlenici Službe civilne zaštite Općine Centar su postavili oko stotinu plakata upozorenja na opasnost od požara.

Plakati su postavljeni na stubove za distribuciju električne energije i na oglasne ploče uz putnu komunikaciju u naseljima: Poljine, Kromolj, Slatina, Nahorevska Brda, Nahorevo, Skakavac, Barice, Mrkovići i Čavljak.

 

Na plakatima Službe civilne zaštite građani se upozoravaju da ne pale vatru u blizini šumskog rastinja, te da u slučaju izbijanja požara odmah pristupe gašenju priručnim sredstvima i obavijeste Centar za obavještavanje na broj telefona 121, Vatrogasnu brigadu 123 i Policiju na broj 122.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.