09.03.2018.
Sanacija prokopa i udarnih rupa započinje sa otvaranjem asfaltnih baza
Nakon okončanja propisane procedure koja se provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, potpisani su okvirni sporazumi za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta na području općine Centar Sarajevo za 2018. i 2019. godinu.

Na ovim poslovima bit će angažovane građevinske firme ''Bosman'' d.o.o. Sarajevo i ''Grakop'' d.o.o. iz Kiseljaka sa čijim je direktorima Sunijom Jahićem i Senadom Sejdićem okvirne sporazume potpisao u ime Općine Centar načelnik dr. Nedžad Ajnadžić.

 

Prema odredbama pomenutih okvirnih sporazuma, građevinska firma ''Bosman'' d.o.o. Sarajevo će tokom dvogodišnjeg perioda izvoditi radove na održavanju saobraćajnica na području osam mjesnih zajednica Centra: Mejtaš-Bjelave, Bardakčije, Hrastovi-Mrkovići, Džidžikovac-Koševo I, Park-Višnjik, Breka, Koševo II i Pionirska dolina-Nahorevo.

 

Sporazumom se ''Grakop'' obavezuje da će u pomenutom periodu održavati saobraćajnice na području osam mjesnih zajednica Centra: Ciglane-Gorica, Koševsko brdo, Donji Velešići, Betanija-Šip, Soukbunar, Skenderija-Podtekija, Trg oslobođenja-Centar i Marijin dvor-Crni vrh.

 

Na osnovu potpisanih sporazuma, građevinske firme ''Bosman'' i ''Grakop'' se obavezuju da će radove izvoditi u skladu sa usvojenom projektnom dokumentacijom, odredbama Zakona o cestama Federacije BiH, Pravilnikom o održavanju javnih cesta, te u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

 

Na temelju pomenutih okvirnih sporazuma bit će potpisani i ugovori o ophodnji cesta koju će redovno vršiti ove dvije građevinske firme. U okviru redovnog održavanja lokalnih i nekategorisanih ulica na području općine Centar će biti izvršeno i krpljenje udarnih rupa na saobraćajnicama što će uslijediti nakon otvaranja asfaltnih baza početkom predstojeće građevinske sezone, a u zavisnosti od vremenskih prilika. S obzirom da su u posljednje vrijeme na nekoliko lokacija, zbog održavanja podzemnih instalacija, ostali neasfaltirani prokopi, građane molimo za razumijevanje i strpljenje.

 

Za  izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta u 2018. godini planirano je u budžetu Općine Centar 2.020.000 KM, a za nekategorisane ceste 790.000 KM.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.