14.02.2018.
Organizacijama civilnog društva predstavljen projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD
Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, pristupila je zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD. Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Imajući u vidu dugogodišnju saradnju i uspješnu praksu u realizaciji projekata organizacija civilnog društva, a sa ciljem zadovoljavanja potreba građana općine Centar iz oblasti obrazovanja, kulture, zaštite okoliša, socijalne politike, zdravstva, sporta i mladih, predstavnici Općine Centar i UNDP-a u Bosni i Hercegovini u srijedu, 14. februara 2018. godine održali su sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

 

Tema sastanka bila je uvođenje novih praksi u radu sa nevladinim organizacijama. Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja iz općinskih budžeta projekata organizacija civilnog društva, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

 

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju projekte nevladinih organizacija, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u saradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.

 

U ime načelnika dr. Nedžada Ajnadžića prisutne je pozdravio njegov savjetnik za društvene djelatnosti Osmo Babić.

 

-Danas smo se okupili da predstavimo novu metodologiju rada. Ovim novim modelom finansiranja projekata nevladinih organizacija prema kojem je predviđeno da UNDP učestvuju sa 70%, a općine sa 30%, bit će obezbijeđeno znatno više sredstava koje je do sada Općina sama izdvajala iz svog budžeta za te namjene, a njihova raspodjela će se vršiti transparentno po propisanim kriterijima kvaliteta, što je jako dobro za Općinu Centar i njene građane, istakao je Babić.

 

Predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Damir Žarak  naglasio je da se ovim projektom želi ostvariti bolja saradnju između organizacija civilnog društva, odnosno civilnog sektora i lokalne samouprave, odnosno općina.

 

-Cilj je transparentnije i odgovornije trošenje budžetskih sredstava za projekte organizacija civilnog društva u čijem fokusu su građani i njihove potrebe definirane u strateškim dokumentima lokalnih zajednica. Javni poziv planiramo objaviti 20. februara 2018. godine, a njegovo trajanje će biti ograničeno na četiri sedmice. Pravo prijave na javni poziv će imati sve organizacije civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine pod uslovom da su korisnici projekta sa područja općine Centar. Javni poziv je takmičarskog karaktera, što znači da pobjeđuju najbolji projekti. U toku trajanja javnog poziva za organizacije civilnog društva sa područja općine Centar organizovat ćemo trening upravljanja projektnim ciklusom prema LOD metodologiji, pojasnio je Žarak.

 

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport pozvala je predstavnike organizacija civilnog društva da dostave svoje prijedloge i sugestije u vezi sa definisanjem strateških oblasti javnog poziva.

 

-U pitanju je uvođenje nove metodologije u radu sa organizacijama civilnog društva. Zajedno sa predstavnicima UNDP-a usaglasili smo teme, odnosno oblasti javnog poziva, ali vas pozivamo da nam dostavite svoje sugestije i prijedloge. Tokom trajanja javnog poziva budite slobodni komunicirati sa općinskom administracijom koja će vam u punom kapacitetu biti na raspolaganju. Ukoliko niste vješti u pisanju projekata kako to zahtijeva LOD metodologija iskoristite treninge i unaprijedite svoja znanja. Strateške oblasti javnog poziva su: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport, kazala je Fazlić.

 

Prijedloge i sugestije, kao i sva dodatna pitanja u vezi sa javnim pozivom moguće je uputiti na e-mail adresu ismeta.demir@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.