13.02.2018.
Poziv organizacijama civilnog društva
Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, pristupila je zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD.

Imajući u vidu dugogodišnju saradnju i uspješnu praksu u realizaciji projekata organizacija civilnog društva, a sa ciljem zadovoljavanja potreba građana općine Centar iz oblasti obrazovanja, kulture, zaštite okoliša, socijalne politike, zdravstva, sporta i mladih, pozivaju se organizacije civilnog društva da prisustvuju sastanku koji će biti održan 14. februara 2018. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo (Maršala Tita 12). Sastanku će prisustvovati predstavnici UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

 

Tema sastanka je uvođenje novih praksi u radu sa nevladinim organizacijama. Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja iz općinskih budžeta projekata organizacija civilnog društva, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.