11.01.2018.
I u 2018. godini nastavak projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere“
Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem i ove godine u okviru kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje po 50 maraka mjesečno za oko 460 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. U budžetu središnje sarajevske Općine u 2018. godini za ovu namjenu izdvojeno je 288.000 KM.

Sredstva sa ovog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

 

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar, te jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

 

-U budžetu Općine za ovu namjenu izdvojeno je 288.000 maraka i to 250.000 maraka za socijalno ugrožene penzionere i 38.000 maraka za socijalno ugrožene osobe starije od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Na listi za januar trenutno imamo 404 penzionera sa minimalnim primanjima i 55 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Do sada je u ovoj godini za realizaciju ovog projekta utrošeno 22.950 KM. Projekt koji je pokrenut 2009. godine pokazao se kao pun pogodak, jer nam korisnici pomoći govore da 50 KM koje dobiju početkom svakog mjeseca od Općine Centar u okviru ovog projekta dobro dođe, posebno u situacijama kada isplate penzija kasne, kazala je Selma Ćenanović, stručni saradnik iz oblasti socijalne zaštite u Službi za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica Općine Centar.

 

Zahtjev za ovu vrstu pomoći dostupan je na Info pultu Općine Centar tokom cijele godine. Prilikom obrade pristiglih zahtjeva prioriteti su zahtjevi korisnika neke od narodnih kuhinja u Kantonu Sarajevo, osoba koja nemaju riješeno stambeno pitanje, korisnika subvencije za grijanje, te drugih prava koja su ostvarili putem Kantonalnog centra za socijalni rad, bolesnih, osoba čiji je jedini prihod njihova penzija, bez porodičnog staranja, stariji od 60 godina bez stalnih primanja...

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.